DEVENTER – Gemeentebelang start hun toer door de gemeente Deventer in Diepenveen. Vandaag brengen zij hun speerpunten nog een keer goed onder de aandacht. Gemeentebelang staat voor een verantwoord financieel beleid om te kunnen blijven doen waar de samenleving om vraagt zoals passende zorg, goede bereikbaarheid en behoud van de leefbaarheid.