zaterdag, 24 februari 2024

Routewijziging buslijnen 2 en 4

DEVENTER – De gemeente Deventer en provincie Overijssel hebben Syntus Overijssel gevraagd om een aanpassing door te voeren in de stadsdienst van Deventer. Het gaat om de lijnen 2, 4 en 161. Deze lijnen zijn afgelopen december volgens een nieuwe dienstregeling gaan rijden. Het gebruik van een aantal stadslijnen in Deventer was dusdanig beperkt dat de kosten niet langer in verhouding stonden tot het gebruik. De wijzigingen leidden tot verschillende klachten en petities. De voornaamste klacht was dat er geen rechtstreekse verbinding meer was tussen de wijken Borgele en Keizerslanden. Om die reden heeft de provincie samen met Syntus Overijssel, reizigersorganisatie ROCOV en de gemeente Deventer gezocht naar een andere en betaalbare invulling van de stadsbuslijnen in Noordwest Deventer. De nieuwe dienstregeling voor de lijnen 2, 4 en 161 gaat op zondag 1 april van start.

De routes van de lijnen 2/161 en 4 worden tussen het station en de Lebuinislaan omgewisseld. Lijn 2/161 gaat via de Hoge Hondstraat en WKC Keizerslanden rijden en lijn 4 via de Diepenveenseweg en Splithofstraat. Het is dan niet langer nodig om met lijn 4 via de Radboudlaan te rijden, omdat de halte Balderikstraat weer gebruikt kan worden. De bus gaat daarom weer via de Karel de Grotelaan rijden.

Op 4 maart werd de route van lijn 2 al gewijzigd zodat de halte Thomas Wildey bij het gelijknamige verzorgingshuis weer werd aangedaan door de bus. Voor de wijk Platvoet vindt er vanaf 1 april geen wijziging plaats. De provincie bekijkt samen met de gemeente of er alternatieve vormen van vervoer mogelijk zijn voor deze wijk.

error: Content is beschermd!!!