Meer kansen voor jongeren in Deventer
DEVENTER – Raster Jongerenwerk start samen met ROC Aventus een project om moeilijk bereikbare jongeren die thuiszitten weer te activeren mee te doen in de maatschappij. Het Oranje Fonds ondersteunt dit project met een financiële bijdrage. Geertje Kleine Schaars, projectleider vanuit Raster: “Deze jongeren die we opzoeken zitten al langere tijd thuis door vroegtijdig schoolverlaten en/of werkloosheid of lopen een groot risico op uitval. Een deel van die jongeren komen wij via onze (online) activiteiten tegen of via signalen van samenwerkingspartners in Deventer. Door deze toekenning kunnen we onze impact vergroten en zetten we in op (weer) actief meedoen!

Het mooie aan dit project is dat we inzetten op dat wat de jongere aanspreekt, op talentontwikkeling. Een van onze werkvormen is bijvoorbeeld het inzetten van vrijwilligers. Zij spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de jongeren, zowel op het werk, in de vrije tijd als op school. Wij leiden de vrijwilligers op als rolmodellen, samen met andere vrijwilligersorganisaties in Deventer. Na 11 jaar in deze stad gewerkt te hebben weet ik wat voor moois Deventer te bieden heeft voor deze jongeren. Het is nu tijd om de handen in een te slaan en elkaar te versterken ten behoeve van deze groep jonge thuiszitters. Zij doen er toe!”

Samenwerking

Het ROC Aventus is binnen dit project de grootste partner. Samen met Raster zorgen zij voor een opleiding op maat, waarbij samengewerkt wordt met de activeringscentra van Raster en Humanitas Woon- en zorgcentrum. Het project kent echter een bredere samenwerking waar o.a. de gemeente, Etty Hillesum Lyceum en werkgevers nauw betrokken zijn om dit project te laten slagen.

Het te ontvangen bedrag van Oranje Fonds is bedoeld om het project op te starten. Zijn de resultaten van hoge kwaliteit dan kan Raster zelfs rekenen op een bijdrage voor drie jaar.

Geertje: “We zijn erg blij met de toekenning van het Oranje Fonds. Op deze manier kunnen we dit project nu al starten. We hopen natuurlijk dat we ook de toezegging voor drie jaar krijgen, dan kunnen we nog meer verschil maken.”

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland (en het Caribische deel van het Koninkrijk). Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Vorig artikelMountainbiker overleden
Volgend artikelCharivari trio: Vleugels van papier zondag 8 april 12 uur