DEVENTER – Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander reikt burgemeester Andries Heidema op donderdag 26 april tweeëntwintig onderscheidingen uit in de Orde van Oranje-Nassau. De bijeenkomst begint om 10.00 uur in de Lebuinuskerk te Deventer.

Burgemeester Andries Heidema reikt de Koninklijke Onderscheidingen uit in de Lebuinuskerk, Grote Kerkhof 42 te Deventer.

De heer A. Akkus

De heer A. Akkus ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2003 – 2007      lid van de werkgroep inventarisatie hulp/zorgvragen van eerste generatie ouderen van de Turkse Senioren Overijssel (TSO)

2007 – 2011      lid van de werkgroep voorbereiding en afstemming van lokale en bovenlokale activiteiten van de TSO

2011 – 2014      secretaris namens TSO/CDS (Centrum voor Diversiteit en Samenleving)

2014 – 2017      evenementen palliatieve zorg en migratie bij TSO/CDS

2017 – heden    organisator van bijeenkomsten en bezoeken namens Samenleven in Harmonie (SiH)

De heer A. Akkus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

De heer M.A. Aygün

De heer M.A. Aygün ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1981 – 1984      oprichter en eerste voorzitter van de Algemene Belangenvereniging Turkse Werknemers Deventer (ABTW)

1987                 organisator van de eerste Alevitisch religeiuze bijeenkomst de (CEM) en de rol van religieusleider vervuld

1989 – 2000      oprichter en eerste voorzitter van Culturele vereniging Haci Bektas Veli

2000 – 2005      initiatiefnemer voor het oprichten van de Raad van Alevitische geestelijk leiders

 De heer M.A. Aygün is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

Mevrouw A.G. Fischer-Bruin

Mevrouw Fischer-Bruin ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1988 – 2009      vrijwilliger voor Stichting Steun Polen

1986 – 2016      secretaris en voorzitter bij Senioren Sociëteit Schalkhaar

2012 – heden    kookvrijwilliger en begeleider van patiënten bij GGNet

2012 – heden    initiator en organisator van de hulpdienst Schalkhaar helpt elkaar

1991 – heden    bestuurslid Stichting Anais

Mevrouw A.G. Fischer-Bruin is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

__________________________________________________________

Mevrouw H. Taflan-Bülbül

Mevrouw H. Taflan-Bülbül ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2000 – 2006      bestuurder vrouwenvereniging van de Centrum moskee

2004 – 2017      (mede-)organisator van bijeenkomsten, festivals en culturele evenementen van de Centrum Moskee

2002 – 2005      trekker van het project “Herinneringen in borduursteken”

Mevrouw H. Taflan-Bülbül is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

__________________________________________________________

De heer T.H. Esmeijer

De heer T.H. Esmeijer ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

Eventuele verdere verdiensten

1977 – heden    lid, instructeur en voorzitter van EHBO Lettele-Okkenbroek

1965 – 2007      jeugdtrainer, scheidsrechter, penningmeester, scout assistent scheidsrechters bij verschillende voetbal-/scheidsrechterverenigingen

2008 – heden    verzorger van rondleidingen door het Nationaal Park de Hoge Veluwe en verzorger AED trainingen voor alle gidsen

De heer T.H. Esmeijer  is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer E. Haarman

De heer E. Haarman ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

Eventuele verdere verdiensten

1993 – 2005      bestuurslid, penningmeester, organisator rondom 4/5 mei activiteiten en van School- en Volksfeest Loo

1999 – heden    voorzitter Stichting Entertainment

2000 – 2015      bestuurslid, coördinator terrein- en bouwploeg Stichting Openluchtspel Bathmen

2014                     bestuurslid Bathmen spant de kroon

1976 – 1994      (bestuurs)lid Plattelands Jongeren Bathmen

2000 – 2013      bestuurslid Stichting Gezamenlijke Verenigingen Loo

2001 – heden    bestuurslid Stichting Loo Creatief

 De heer E. Haarman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

__________________________________________________________

Mevrouw J.H. van der Kwast-den Hartog

Mevrouw J.H. van der Kwast-den Hartog ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1976 – heden    leidster en schenkster koffieschenkploeg en begeleidster van bewoners van Woonzorgcentrum Park Braband

1978 – heden    vrijwilliger bloemendienst, coördinator bibliotheek, lid van de vrijwilligerscommissie van het Deventer Ziekenhuis

1986 – 1992      vice-voorzitter Unie van Vrijwilligers afdeling Deventer

1995 – 2008      vrijwilliger open tafel Humanitas Deventer

Mevrouw J.H. van der Kwast-den Hartog is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_____________________________________________________

Mevrouw J. Hoeve-Hoetink

Mevrouw J. Hoeve-Hoetink ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1988 – 2012      secretaris Deventer Masters, verzorger accreditaties voor het Internationale Alfred Vogel Tournooi Ritmische Gymnastiek

1980 – heden    bestuurslid Sinterklaascommissie

2000 – heden    Home of History opgezet van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

1995 – heden    verzorger van het huisblad ‘De Voordeur’ en koffieschenkster bij Woon- en zorgcentrum ’t Dijkhuis

1965 – 1997      secretaris, jurylid bij Voorwaarts, na de fusie SVOD

Mevrouw J. Hoeve-Hoetink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

Mevrouw L.G.W. Stegink-Holmer

Mevrouw L.G.W. Stegink-Holmer ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2004 – heden    mede-oprichter, bestuurslid, lid van triatloncommissie, vrijwilligerscoördinator van Stichting Zwembad de Looermark

1993 – heden    organisator en bestuurslid School- en Volksfeest Loo

1989 – heden    vrijwilliger Spoken in het Venne

Mevrouw L.G.W. Stegink-Holmer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

________________________________________________________

Mevrouw J. Schalk-ten Hove

Mevrouw J. Schalk-ten Hove ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1993 – heden    coördinator Stichting Thuis Sterven

1988 – 1995      lid jeugdcommissie en technische commissie Deventer Lawn Tennis Club

2013 – heden    vrijwilliger Hersenstichting Nederland

2002 – heden    ‘lief en leed’-vrijwilliger Vereniging van Eigenaren Emmaplein

Mevrouw J. Schalk-ten Hove is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer W.J.E. Kleine Koerkamp

De heer W.J.W. Kleine Koerkamp ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1978 – heden    vrijwilliger Stichting Evenementen Commissie Lettele

1968 – heden    assistent H. Lebuinusparochie / Sint Nicolaaskerk Lettele

1980 – heden    bestuurslid, scheidsrechter en scheidsrechterscoördinator Handbalvereniging Lettele

1986 – heden    drukker en vouwer van De Letter (Dorpsblad voor Lettele en omstreken)

2016 – heden    uitvoerder elektrawerkzaamheden, coördinator vrijwilligers van Stichting Kulturhus de Spil

De heer W.J.E. Kleine Koerkamp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

Mevrouw M.J.T. de Brouwer-Kleine Koerkamp

Mevrouw M.J.T. de Brouwer-Kleine Koerkamp ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1980 – heden    reporter, vouwer, nieter De Letter (Dorpsblad voor Lettele en omstreken)

1980 – heden    trainer, activiteitenbegeleider, teamleider Handbalvereniging Lettele

1987 – heden    vrijwilliger EHBO

1990 – heden    lector, assistent, voorganger in woord en communievieringen Sint Nicolaaskerk Lettele

1997 – heden    ‘de laatste verzorging’ van overledenen bij de uitvaartvereniging

1995 – 2005      badjuffrouw zwembad Lettele

Mevrouw M.J.T. de Brouwer-Kleine Koerkamp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

Mevrouw G. Mateboer

Mevrouw G. Mateboer ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2009 – 2015      auteur boek “Voor ons komt de bevrijding te laat”

1983 – heden    deelnemer Genemuider Schrieverscollectief

2000 – heden    publieksgerichte communicatie voor Culturele festivals Noord-West Overijssel

Mevrouw G. Mateboer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer A. Özdemir

De heer A. Özdemir ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1995 – 2003      diverse functies binnen Moskee Deventer

2003 – 2017      ombudsman Moskee Deventer

De heer A. Özdemir is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer J.P. de Ruijter

De heer J.P. de Ruijter ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1983 – heden    oprichter en voorzitter Stichting Vrienden van de Bibliotheek Deventer

1991 – 2011      penningmeester van en fondswerving voor Stichting Vrienden van het Ouderenwerk

De heer J.P. de Ruijter is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

Mevrouw W.G. Kok-Scholten

Mevrouw W.G. Kok-Scholten ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2005 – heden    organisator Scholenproject van Stichting Fooruit

2008 – 2016      voorzitter Scootmobiel Vereniging Deventer Stokvisrijders

1995 – heden    vrijwilliger Landelijke Rijvereniging Bathmen

2007 – heden    lid van de Raad van Cliënten P.W. Jansen

1990 – heden    vrijwilliger stembureau gemeente Deventer

1996 – 2005      cliëntenraadslid Carinova

1979 – 1991      blokhoofd Hartstichting

1981 – 1997      secretaris en bestuurslid Wijkbestuur 66 PK Groot Douwel

Mevrouw W.G. Kok-Scholten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer G.H. Sterling

De heer G.H. Sterling ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1995 – heden    bestuurslid, secretaris Sierduivenvereniging “de Driehoek”

1991 – heden    (bestuurs)lid KDS Twello en Omstreken

2014 – heden    voorzitter Hollandse Kroppers Club

1996 – 2007      vrijwilliger en voorzitter Kingduivenspeciaalclub Nederland

2010 – heden    organisator diverse shows

De heer G.H. Sterling is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer M.P. Swart

De heer M.P. Swart ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1982 – 1994      raadslid VVD Enschede

1994 – 2002      wethouder VVD Enschede

2009 – 2014      wethouder VVD Deventer

2014 – 2016      fractievoorzitter en raadslid VVD Deventer

De heer M.P. Swart is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer A. Ugural

De heer A. Ugural ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1981 – 1986      leiden/geven van lezingen, taalcursussen, discussies Turkse Arbeiders en Jongerenvereniging Deventer

1984 – 2008      organisator van evenementen en voorlichtingsdagen bij de Algemene Belangenvereniging Turkse Werknemers Deventer (ABTW)

1985 – 2001      vrijwilliger Stedelijke Organisatie Buitenlanders Deventer (SOBD)

1993 – 1998      vertegenwoordiger Turkse Arbeiders en Jongerenvereniging

2007                vertegenwoordiger Comité Turkse Ouderen Deventer

2002 – 2003      vrijwilliger FNV

2009 – 2013      organisator bij Initiatiefgroep Deventer

2014 – heden    organisator bij ÖDH (Vrijheid en Solidariteit Nederland)

De heer A. Ugural is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer J. van der Valle

De heer J. van der Valle ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2004 – heden    assistent scheidsrechter O15, ondersteuner bij Voetbalopleiding Go Ahead Eagles

2000 – heden    vrijwilliger en commissielid Scheidsrechtersvereniging Deventer

1985 – 2003      bestuurslid afdeling voetbal D.S.C. Diepenveen

De heer J. van der Valle is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer J. Vroonland

De heer J. Vroonland ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1989 – heden    diverse functies en projecten binnen de Protestantse Kerk Nederland

2011 – heden    ambassadeur Kerk in Actie

1997 – heden    collectant KWF

2005 – 2007      begeleider afdeling aangepast zwemmen bij Zwemvereniging De IJsel

2011 – 2016      ambassadeur Fairtrade gemeente

De heer J. Vroonland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer Y.K. Yavuz

De heer Y.K. Yavuz ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1981 – heden    bestuurslid en voorzitter Stichting Anadolunun Sesi

1984 – 1988      vrijwilliger Algemene Belangenverenging Turkse Werknemers Deventer (ABTW)

1984 – heden    barmedewerker Buurthuis de Voorstad Deventer

De heer Y.K. Yavuz is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.