zaterdag, 20 april 2024

Deventer wil restafval terugdringen naar 10 kg in 2030

DEVENTER – De gemeente Deventer wil in 2030 een afvalvrije regio zijn. Daarin is er ruimte voor 10 kilo restafval per jaar. Dit is te lezen in het Trendrapport van de gemeente. In 2017 brachten de bewoners van de gemeente Deventer nog 86 kilo naar de milieustraat. Dit moet dus met maar liefst 76 kilo dalen. Ondanks de doelstelling van 10 kilo restafval in 2030 is de ambitie voor het huidige jaar om onder de 100 kilo per persoon te blijven. Daarmee blijft de gemeente nog onder het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.

De Circulus Berkel gemeenten delen gezamenlijk de ambitie voor een afvalvrije regio in 2030. Alle aangesloten gemeenten hebben deze ambitie onderschreven en werken aan plannen voor realisatie. Echter, om de 2030 doelstelling van afvalvrij te realiseren is een verdere systeemwijziging noodzakelijk. De financiële houdbaarheid van het huidige Diftar systeem is met de lage kilo’s restafval beperkt. Andere gemeenten die de 80 kilo restafval grens benaderen constateren dit ook.

“Ons huidige Afval- en Grondstoffenplan 2015-2018 loopt af. Alle tussentijdse doelstellingen zijn gerealiseerd. Om invulling te geven aan de nieuwe ambitieuze doelstelling van Nederland Circulair in 2050 en een afvalvrije regio in 2030 moeten we de volgende stap durven zetten. Het nieuwe Grondstoffenplan moet de koppositie van Deventer verstevigen met beleid dat enerzijds onze milieudoelstellingen haalbaar maakt, financieel gezond is en het voor de inwoners mogelijk maakt nog meer grondstoffen en nog minder restafval aan te bieden.” Zo staat de lezen in het trendrapport van de gemeente Deventer.

Quotum grof restafval
Het ‘gratis’ quotum van 300 kilogram per huishouden in 2013 en 2014 is in 2016 en 2017 verlaagd naar 200 kg resp. 100 kg. Dit ‘gratis’ quotum blijft in ieder geval tot realisatie van het nieuwe recycleplein eind 2019. De raad heeft aangegeven dan een eventuele verlaging naar nul te willen overwegen. Tot die tijd blijft het recycleplein voor de gratis stromen aan de Duurstedeweg en de kringloopwinkel Het Goed aan de Harderwijkstraat voorhanden.

Wat gebeurt er met het restafval in Deventer?
Het restafval gaat naar de afvalwerkingsinstallatie van EVI. In de scheidingsinstallatie wordt het aangevoerde restafval eerst in deelstromen gescheiden. Het ‘echte’ restafval verdwijnt in de verbrandingsoven, gestookt met aardgas. Tijdens de verbranding wordt door middel van stoom energie opgewekt. De energie van EVI wordt voor 50% aangemerkt als groene stroom.

Vorig artikelColumn Marcel Schoemaker
Volgend artikelDeventer vergrijst
error: Content is beschermd!!!