DEVENTER – Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden tot en met de zomer 2018. De gemeente probeert de verschillende werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo blijft de overlast voor de weggebruiker beperkt.

Funderingsonderzoek Veentunnel. In april is de Veenweg 4 dagen achter elkaar afgesloten vanwege funderingsonderzoek in de Veentunnel. De exacte datum is nog niet bekend. De afsluiting is niet tegelijk met de asfaltwerkzaamheden aan de Handelskade. Het funderingsonderzoek is een voorbereiding voor het verbeteren van de afwatering bij de Veentunnel. Bij hevige regenbuien staat de Veentunnel regelmatig onder water. We verbeteren daarom de afwatering, zodat er in de toekomst minder overlast is.

Afsluiting Keizerstraat en Gedempte Gracht. Tot eind april wordt er tussen het kruispunt Singel/Stationsstraat en de Handelskade gewerkt aan een nieuwe weg. Deze neemt de ‘kronkel’ weg uit het Churchillplein. Tijdens de werkzaamheden zijn er geen rijbanen beschikbaar voor verkeer dat wil afslaan. De doorstroming bij de verkeerslichten is hierdoor minder goed dan u gewend bent.

Asfaltwerkzaamheden Handelskade. Van zondag 29 april 19.00 uur tot en met vrijdag 4 mei 07.00 uur zijn de Handelskade en de Verzetslaan afgesloten. De werkzaamheden zijn gepland tijdens de meivakantie. Er is dan minder verkeer, zodat de overlast beperkt blijft.

Afsluiting Brinkgreverweg. Van begin mei tot eind juli wordt er gewerkt aan de Groene Wal. Ook verbeteren we de afwatering bij de Brinkgrevertunnel. Deze spoortunnel staat bij hevige regenbuien regelmatig onder water. Door te zorgen voor een juiste afwatering, voorkomen we overlast.

Inschuiven tunnel Oostriklaan. In het Hemelvaartsweekend, van donderdag 11 mei tot en met maandag 14 mei is de Oostriklaan afgesloten. Er rijden dan geen treinen over dit deel van het spoor. Door de treinvrije periode te plannen tijdens een weekend, ervaren minder mensen overlast dan doordeweeks. Op het traject worden bussen ingezet.

Werkzaamheden Holterweg. In het Hemelvaartsweekend is de Holterweg afgesloten. Er is asfaltonderhoud aan de spoorwegovergang N344/Holterweg. De werkzaamheden aan de Holterweg zijn tegelijk gepland met de werkzaamheden bij de Oostriklaan. Er rijden dan geen treinen over dit spoortraject. Door de werkzaamheden te combineren, is het treinverkeer maar 1 keer gestremd.

Groot onderhoud Prins Bernardsluis. Rond juni zijn de Zutphenseweg en de Deensestraat bij de Prins Bernhardsluis gedurende 3 weken om en om afgesloten. Er is altijd 1 weg open. Groot onderhoud is zo nu en dan nodig. Hierdoor blijven de sluis en bruggen goed werken.

Regulier onderhoud Hanzebruggen. In de zomer zijn de Hanzebruggen op de Hanzeweg 2 nachten om en om afgesloten. Er is altijd 1 brug open.

Vorig artikelAfhalen startnummers IJsselloop
Volgend artikelWeers

verwachting vrijdag 06 april