Veel Amerikanen denken dat we in Nederland nog steeds op houten klompen lopen. Geen probleem. Het toerisme lijdt er niet onder en de verkoop van Hollandse parafernalia is gegarandeerd. Naast de klompen zijn toch wel de molens het meest oer aan ons kikkerland. De oude molens wel te verstaan. Kinderdijk is een van de topattracties. De laatste tijd sluipen er wat moderniteiten in. De toeristische drone wordt daar door bewoners wat al te vaak gesignaleerd. Dat was nou ook weer niet de bedoeling. Dan verdwijnt ineens de romantiek. ‘Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zo veel van hou’, zong Bert van Dongen heel lang geleden. De windmolen van toen, die onderdeel was van de eerste industriële activiteiten, heeft plaats gemaakt voor de moderne molen. Vaak meer dan honderd meter hoog en met drie enorme wieken die als je goed luistert ook geluid maken. Maar het geluid wordt niet als romantisch ervaren en de molen zelf al helemaal niet. Hoe duurzaam ook, we kijken er heel anders tegen aan dan tegen de molens op de schilderijen van Jacob van Ruisdael. Voor gemeenten is het vaak symboolpolitiek geworden. Vroeger hoorde je er pas bij als je een rotonde had, nu is het de windmolen. Of het nu waait of niet. Wie de windkaart van Nederland erbij pakt, hoeft geen deskundige te zijn om te zien waar het wel of niet waait. Meest duurzame conclusie: offshore en far offshore. En niet tussen het Deventer industrieterrein en Epse. Het is nog even wennen maar die echte duurzame slag gaan we ook in de regio maken. Niet met symbolische windmolens maar met de zon. Jan Terlouw hamert er al jaren op in zijn duurzame betogen. We gebruiken pas een paar procent van de zonnekracht die er elke dag weer is. Maar dat gaat veranderen. Het Sallandse coulisselandschap gaat een zonnelandschap worden. Onrendabele akkers worden zonnepercelen. Ze schitteren je straks tegemoet. En leveren jou heel duurzaam het zonnetje in huis. Dezelfde zon als die de Spaanse costa’s verwarmt. Het enige verschil: je kunt lekker dicht bij huis blijven. In je eigen Solland.

Vorig artikelVrouwengroep Samen sta je sterker
Volgend artikelVoorbereiding GA Eagles nieuwe seizoen