Geen gif

Sinds 2013 gebruikt de gemeente geen gif meer bij de onkruidbestrijding. Daardoor nam het onkruid in de jaren erna toe. Nu het budget is verhoogd van € 110.000 met € 300.000 naar € 410.000 kan intensiever onkruid worden bestreden door Circulus Berkel. Onkruidbestrijding zonder gif is aanzienlijk duurder.

Monitoren

Het komende seizoen wordt goed gekeken of de nieuwe aanpak overal ook daadwerkelijk tot het gewenste resultaat leidt en of de inzet nog eventueel moet worden aangepast.

Participatie

Daarnaast worden ook bewoners gestimuleerd om zich in te zetten. Denk daarbij aan het tijdelijk autovrij maken van straten zodat de machines overal goed bij kunnen of aan het onkruidvrij maken van de erfgrens.

Vorig artikelDauwtrappen echt oude traditie…
Volgend artikelNegende Lentefair Diepenveen zeer druk bezocht