vrijdag, 24 mei 2024

Unieke “bijpraatsessie” in Burgerweeshuis

DEVENTER – Natuur en Milieu Overijssel organiseert op dinsdagavond 19 juni voor alle inwoners van Overijssel en haar relaties een ‘bijpraat-sessie klimaat’. Hierin krijgen bezoekers, vanuit de eerste hand, een uniek inkijkje in de meest actuele ontwikkelingen en onderhandelingen over het klimaatbeleid.

Internationaal en nationaal; van de spanningen binnen de Verenigde Naties tot aan de onderhandelingen rond het Nationaal Klimaatakkoord.  Aansluitend bespreken we wat dit voor kansen biedt voor een goed klimaat in eigen buurt of stad of regio. De bijeenkomst vindt plaats in het Burgerweeshuis in Deventer van 20.00 tot 22.00 uur.

Lokale energie-initiatieven zijn zeer succesvol 

Overal in ons land, in bijna ieder dorp, iedere wijk, maken mensen zich sterk om de klimaatverandering te stoppen. Alleen al de provincie Overijssel telt meer dan 80 lokale collectieve energie-initiatieven, waarin vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor de transitie naar duurzame energieopwekking. Daarnaast bundelen bewoners in zo’n 40 Buurkrachtbuurten de krachten om huizen te isoleren en om samen met de buren zonnepanelen te kopen. Planbureaus hadden voorspeld dat begin dit jaar 80.000 huizen in ons land een zonnepaneel zouden hebben. Ze hebben zich vergist: het zijn er bijna zeven keer zo veel. 

(Inter)nationaal beleid is vaak niet of nauwelijks te volgen 

Deze lokale initiatieven hebben een dynamiek die zich weinig aantrekt van onderhandelingen of nota’s uit Parijs, Bonn of Den Haag. Hoewel het Klimaatakkoord van Parijs door velen als een opsteker werd gezien, zullen weinig mensen ons kunnen vertellen wat er nu precies besproken en besloten is. En nationaal, hier in ons eigen Nederland, is het ook niet erg duidelijk. Het kabinet richt zich op het realiseren van een vermindering van de emissies van broeikasgassen met 49% in 2030, en lijkt daar (eindelijk) echt werk van te maken. In een reeks klimaattafels, die naar aanleiding van het nationaal klimaatakkoord zijn ingesteld, steken tal van organisaties de koppen bij elkaar. De gaskraan wordt snel dichtgedraaid, er komen nieuwe windmolens ter land, ter zee en in de lucht, zonneparken, woningisolatie, innovatieprogramma’s, verduurzaming van industrie, … , voor de gemiddelde bewoner is dit niet of nauwelijks te volgen.  

De avond begint met een inleiding van Heleen de Coninck, een gerenommeerd klimaatwetenschapper die als co-auteur direct betrokken bij het nieuwste IPCC-rapport van de Verenigde Naties. Zij geeft een inkijkje in het internationaal proces waar wetenschap en politiek elkaar op hoog niveau ontmoeten. Vervolgens vertelt Annie van de Pas, landelijk directeur van de Natuur en Milieufederaties, over haar ervaringen als lid van de Klimaattafel Elektriciteit van het Nationaal Klimaatakkoord. 

De bijeenkomst vindt plaats in het Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9 in Deventer. 

Dinsdagavond 19 juni 2018, van 20.00 tot 22.00 uur. (Inloop 19.30).  Toegang: € 10,= 

Vorig artikelMan aangehouden na veroorzaken chaos A1
Volgend artikelJorieke Korenromp uitgenodigd om EK te halen
error: Content is beschermd!!!