DEVENTER – Alle bomen in Deventer worden elke 3 jaar geïnspecteerd op veiligheid en onderhoudsbehoefte. In totaal keurt de gemeente jaarlijks 1/3e deel van het totale bomenbestand. Dit is een visuele bomenkeuring. De keuring wordt uitgevoerd door speciaal opgeleid en gecertificeerd personeel. Zieke en dode bomen worden gekapt.

De bomenkeuring geeft inzicht in de veiligheid van de gecontroleerde boom, op basis van visueel waargenomen afwijkingen en boomgebreken. Een boom valt na keuring in één van de volgende categorieën:

  1. Niets doen, het gaat om een goede boom.
  2. Snoeien om er weer een goede boom van te maken.
  3. De boom is ziek, niet levensvatbaar of inmiddels dood, en moet daarom gekapt worden.

Categorie 3

De slechte bomen (categorie 3) worden volgens planning dit najaar gekapt. Voor een deel van deze bomen is een kapvergunning nodig. De kapvergunning (omgevingsvergunning kap) wordt medio juli 2018 aangevraagd door de gemeente. De kapvergunningaanvraag is te vinden op www.deventer.nl/bekendmakingen.

Meer informatie

Meer informatie over de te kappen bomen (wel en niet vergunningplichtig), reden van kap en herplant is te vinden op openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/bomen.

Vorig artikelFocus op mensen met geldzorgen
Volgend artikelBlauwalg komt tot bloei in de regio