SCHALKHAAR – Veel inwoners van Schalkhaar vragen zich al geruime tijd af welke werkzaamheden er worden uitgevoerd bij de kruising Spanjaarsdijk en Frieswijkerweg. Vanaf juni dit jaar verlegt Gasunie een gastransportleiding tussen de Spanjaardsdijk en de Raalterweg. Nabij de Spanjaardsdijk-Frieswijkerweg in Schalkhaar zal ook een afsluiterschema worden verplaatst.

Een afsluiterschema is een ondergronds cluster van afsluiters, waarmee de gasstroom kan worden onderbroken of verlegd. Gasunie heeft voor deze verleggingen een bestemmingsplanherziening opgesteld. Dit plan is op 15 november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Deventer.

Ten behoeve van de verleggingen gaat Gasunie samen met aannemer Visser en Smit Hanab de werkzaamheden voorbereiden. Nabij de kruising Spanjaardsdijk-Frieswijkerweg moeten bomen worden gekapt om het werk veilig uit te kunnen voeren. Deze locatie is ten tijde van het huwelijk van Prinses Beatrix met Prins Claus ingericht als herinneringsbos (het Beatrix- en Clausbos). De bomen zijn geplant in twee grote ringen en het gebied is thans in eigendom en beheer van stichting IJssellandschap.

In goed overleg met de stichting is besloten om de bomen en struiken buiten de ringen te kappen, daar waar dit strikt nodig is voor de werkzaamheden van Gasunie. In overleg met de stichting wordt een herplantplan opgesteld dat recht doet aan de omgeving en waarbij ook de beide ringen beter zichtbaar worden maakt. Hierbij moet rekening worden gehouden met het type beplanting dat is toegestaan boven hogedrukgastransportleidingen.

Vorig artikelMannelijk naakt trekt minder bezoekers
Volgend artikelGo Ahead Eagles Soccer Camp bij DVV Go-Ahead