Korps Deventer is op zoek naar enthousiaste collectanten die willen meehelpen. Deze collectanten krijgen een collectebus en adressen om te collecteren en alle informatie en materialen die nodig is. Een coördinator beantwoordt alle vragen.

Het Leger des Heils zoekt mensen die één of meer avonden (ongeveer twee uur per avond) beschikbaar zijn. Collectanten leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan sociaal werk in hun eigen stad.

Opgeven of meer informatie opvragen kan via een e-mail naar korps.deventer@legerdesheils.nl of telefonisch bij korpsofficier Christiaan van Nieuwenhuijzen: 06 31 96 80 87.