Denk jij ook mee over ons dorp op 30 oktober, 20.00 uur in de Koerkamp?
LETTELE – Lettele is een fijn dorp, maar hoe houden we dat zo? Hoe wil je wonen, leven, werken, opgroeien, oud worden in Lettele en omgeving? Dit jaar gaan we samen met jullie aan de slag met de toekomst van ons dorp. We maken een nieuwe Dorpsvisie.

Waarom een nieuwe Dorpsvisie?
De gemeente Deventer gaat een Omgevingsvisie opstellen. Hierin wordt aangegeven welke ontwikkelingen voor stad, dorp en landelijk gebied wenselijk zijn. Voor Lettele is het ook belangrijk dat we weten waar we naar toe willen. In 2012 heeft de gemeente een Dorpsvisie Lettele opgesteld. Aan veel thema’s in de Dorpsvisie uit 2012 is gewerkt en er zijn veel resultaten geboekt. En er zijn nieuwe ontwikkelingen (in de landbouw, ict, demografie, burgerparticipatie, etc.): wat betekent dit voor de toekomst van ons dorp? Alle reden om samen te verkennen waar we in Lettele naar toe willen en waar we samen aan willen werken.

Het doel is om een Dorpsvisie te maken waar iedereen wat mee heeft. Hierbij hoort ook een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren, zodat we aan de slag kunnen. De Dorpsvisie is een lijst van wensen en ideeën vanuit het dorp, die ook uit te voeren zijn. Samen met partijen zoals de gemeente.

Welkom!
Op dinsdagavond 30 oktober zijn alle inwoners van Lettele welkom om mee te praten over de toekomst van hun dorp.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in De Koerkamp. Het programma start om 20.00 uur.
Graag even laten weten of je komt door te reageren op deze mail, pb@lettele.nl

Hanneke Miedema van Plaatselijk Belang Lettele, Linde, Oude Molen: “De omgeving verandert en wij willen graag een mooi en prettig dorp houden. Wat hebben we nodig om jong en oud ook in de toekomst fijn in ons dorp te laten wonen, leven, werken, opgroeien en oud worden? Hoe zorgen we er voor dat we genoeg voorzieningen kunnen houden? Daar hebben mensen zelf ongetwijfeld ideeën over en die willen we graag horen. Nee, het gaat ons op deze avond dus niet om vage dingen, maar waar we nu en in de toekomst echt wat aan hebben.”

Invulling van de avond
De bijeenkomst wordt gestart met een welkom door Plaatselijk Belang, aangevuld met een toelichting van Giny Hoogeslag van Stimuland op het programma van de avond. Aansluitend gaan we in groepen uiteen, waarbij iedere groep één thema bij de kop pakt om samen over door te praten. Alle ideeën zijn welkom. Tijdens de Karmse hebben 70 Lettelenaren al vragen beantwoord over sterke en zwakke punten van Lettele. Met behulp van de ingevulde vragenlijsten gaan we de voor Lettele belangrijke thema’s op een rij zetten. Met die thema’s gaan we in groepen aan de slag.

Denk aan thema’s zoals:

·        wonen voor jong en oud
·        zorg + oog voor elkaar (hangt deels samen met het thema wonen)
·        reuring (verenigingen en activiteitenaanbod: wat je kan doen)
·        fysieke voorzieningen (dorpshuis, sporthal, school, manege, zorgcentrum, scouting, voetbal/tenniskantine, zwembad etc: waar kan je iets doen
·        bedrijvigheid en ondernemers (landbouw, MKB, economie)
·        inrichting van de omgeving (ruimtelijke kwaliteit)
·        veiligheid (inclusief plekken waar je je niet veilig voelt, ook al is er nooit iets gebeurd)

Iedere groep krijgt een invul vel waarop de aangedragen ideeën kunnen worden genoteerd. Oldrik Bulthuis van Plaatselijk Belang: “We hopen dat iedere betrokken Lettelenaar aanschuift, zodat het echt een plan vóór en dóór Lettele is. Dat zou ik mooi vinden!”