DEVENTER – De Deventer Overslag Kombinatie (DOK) is in de afgelopen 10 weken bijna een half miljoen euro omzet misgelopen. Het bedrijf wil nu financiële compensatie van de gemeente Deventer.

De Deventer binnenhaven zit al tien weken op slot als gevolg van het lage IJsselwater. Er kan niet geschut worden in de sluis tussen IJssel en havens. De sluisdeuren zijn niet berekend op het huidige grote verschil in waterniveau tussen rivier en binnenhaven. De druk op de sluisdeuren wordt dan te groot.

Gedupeerd

De handel bij DOK ligt daardoor al 2,5 maand volledig stil. Het bedrijf is volledig afhankelijk van bevoorrading door binnenvaartschepen, die dus niet door de sluis kunnen. En ook andere bedrijven, verenigd in het Deventer Havenplatform, zijn gedupeerd. Zij moeten kostbaar vervangend transport over de weg organiseren.

Titus Swartjes van DOK is duidelijk: “Wij kunnen hier niks aan doen, dit is geen regulier ondernemersrisico. Wij zijn geen eigenaar van de sluis, dat is de gemeente. En dus zal er een regeling moeten komen om het gebrek aan omzet te compenseren.”

Risico’s incalculeren

Maar volgens de gemeente Deventer ligt het niet voor de hand dat de bedrijven financieel gecompenseerd worden. Achterliggende gedachte daarbij is dat bedrijfsvestiging in het havengebied bewust gebeurt en dat daarbij ook risico’s moeten worden ingecalculeerd. Extreme wendingen van de elementen horen daarbij, aldus de gemeente. Dan kan het gaan om vorst – de haven vriest dicht – maar ook om bijzonder laag water, zoals nu.

De gemeente heeft schippers en bedrijven in het havengebied overigens de garantie gegeven dat er bij een minimale waterstand van 1.06 meter in de IJssel geschut kan worden. Vooralsnog is de huidige waterstand in de IJssel met 0.66 meter daar nog ver van verwijderd. Eerder kwamen vijf binnenvaartschepen door de beperking van de Deventer sluis vast te zitten in de haven. De schippers konden, door eenmalig schutten en het stilleggen van het scheepvaartverkeer op de IJssel, alsnog vertrekken.

Versterken sluisdeuren

De gemeente Deventer is met die schippers in onderhandeling over een compensatie voor de financiële schade die zij hebben geleden, maar is dus niet van plan ook bedrijven financieel tegemoet te komen. Wel wil de gemeente met bedrijven in het havengebied kijken naar een goede doorontwikkeling van het gebied. Het optimaal versterken van de sluisdeuren, waardoor bij een zo laag mogelijke waterstand geschut kan worden, is daar onderdeel van. Eind dit jaar moet daar meer duidelijkheid over komen.

Maar Titus Swartjes van DOK ziet liever vandaag dan morgen een oplossing voor de huidige situatie: “We kunnen het nog een maand volhouden. Daarna hebben we een probleem met onze liquiditeit. Laten we in ieder geval hopen op veel regen.” (Bron: RTV Oost)

Vorig artikelInloopavond GA Eagles is Home of Eus Live
Volgend artikelWeerbericht vrijdag door Erwin Hoogenboom