DIEPENVEEN – Dinsdag 13 november jl. heeft de rommelmarktcommissie van de opbrengst van de rommelmarkt en veiling 2018 formeel de gelden uitgekeerd. De verenigingen en organisaties die dit jaar meedeelden worden uitgenodigd in het Hof van Salland.

Allereerst werden de aanwezigen ontvangen met koffie met appelgebak aangeboden door het Hof van Salland. Dit werd zeer gewaardeerd. Na eerst informeel samenzijn nam de voorzitter van de rommelmarktcommissie, John Bruin, het woord. Een rommelmarkt organiseren is leuk, veel werk en goed voor de samenhorigheid in het dorp maar uiteindelijk gaat het op het eind om de centen. Alle aanwezigen waren gekomen om met een leuk bedrag weer huiswaarts te keren.

Hierna hebben de aanwezigen via en rondje zichzelf voorgesteld en aangegeven wat men van plan is met het geld dat hier uitgedeeld wordt.

De EHBO gaat met het geld materiaal kopen om EHBO te oefenen en uit te oefenen op evenementen enz. in Diepenveen.

Het Sinterklaas Intocht Comité is vorig jaar opgericht nadat de Ondernemers Vereniging ermee stopte. Toen moest er snel gehandeld worden. Dit jaar wederom, maar de tijd hiervoor is ruimer om het structureler aan te pakken. De organisatie heeft een formele vorm gekregen. Mede daarom was een financiële bijdrage dit jaar zeer welkom. Ook moet aan veel regels worden voldaan om het goed te laten verlopen.

De Protestantse Gemeente Diepenveen gaat het geld inzetten om de Notenhof, de vergaderzaal c.q. bijeenkomstruimte, een opknapbeurt te geven. Het huidige interieur is al van voor de eeuwwisseling en kan een facelift gebruiken.

OBS Slingerbos heeft nog geen duidelijke invulling voor het bedrag. Maar het zal zeker gebruikt gaan worden voor het welzijn van de kinderen op de school.

Werkgroep Kinderdagkamp Diepenveen laat weten dat het geld gebruikt wordt om de tenten op te knappen of te vervangen. Deze bieden de kinderen onderdak tijdens het zomerdagkamp als het weer minder mooi mocht zijn. Elk jaar gaan er 240 kinderen op zomerdagkamp naar het padvinder terrein in de Kolkbos.

De Zonnebloem gaat het geld gebruiken voor de algemene zaken waar de Zonnebloem mee bezig is. Dat omvat uitjes voor ouderen, bezoekjes afleggen aan mensen. Mensen die vereenzamen proberen te betrekken bij activiteiten enz. Concreet voorbeeld was een bezoek met een groep aan de zandsculpturen op de Veluwe. Over het algemeen zijn de activiteiten kleinschalig om iedereen aandacht te kunnen geven.

Helaas was van de Parochie H. Lebuinus te Deventer door een misverstand of miscommunicatie niemand van het bestuur aanwezig. Zodoende was het niet mogelijk om te horen hoe het geld besteed gaat worden.

Na dit rondje van iedereen ging de penningmeester over tot uit uitreiken van de oorkonde waarop het bedrag vermeld staat. Daarbij werd iedereen nog even gevraagd of er een bankrekeningnummer meegebracht was. Het geld wordt uiteindelijk per bank overgemaakt op de rekening van de vereniging of organisatie.

In totaal heeft de rommelmarktcommissie € 17.200,- uitgekeerd aan de verenigingen en organisatie deze avond. Hierna werd er nog gezellig nagepraat en ging men huiswaarts.

Rommelmarktcommissie

Secr. Jan Harmelink

Vorig artikelColumn Herman Bakker: Ik kan haar toch niet alleen laten?
Volgend artikelBrand verwoest KARWEI Apeldoorn (video)