BATHMEN – De A1 wordt de komende jaren verbreed. De gemeente trekt samen met de provincie Overijssel € 2,4 miljoen uit voor extra geluidsmaatregelen bij Bathmen.

Een goede doorstroming op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Er is echter veel vertraging door toenemend (vracht)verkeer. Daarom werkt Rijkswaterstaat (RWS) samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio tussen 2018 en 2020 (fase 1) aan de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo.

Er wordt gestart met de verbreding naar 2×4 rijstroken tussen Twello en Deventer en naar 2×3 rijstroken tussen Deventer-Oost en Rijssen. Fase 2 start in 2024.

Leefbaarheid in Bathmen

Door RWS zijn geluidsonderzoeken uitgevoerd langs het hele tracé. Daaruit bleek dat er bij Bathmen alleen wettelijke geluidsmaatregelen nodig waren. De belangenvereniging Bathmen (BVB) heeft het bewonersinitiatief genomen om extra (bovenwettelijke) geluidsmaatregelen langs de A1 te realiseren en zo de geluidsoverlast in Bathmen te beperken. In juli 2018 hebben RWS, gemeente Deventer, provincie Overijssel en BVB daarvoor een intentieovereenkomst getekend.

Inloopavond

Hoe de geluidsmaatregelen er uit gaan zien, wordt uitgewerkt samen met inwoners van Bathmen. In opdracht van de gemeente Deventer heeft Witteveen+Bos het ontwerp voor de geluidswal met schermen uitgewerkt.

Dit ontwerp wordt op 14 februari in Boode te Bathmen gepresenteerd en toegelicht. De zaal is open vanaf 19.15 uur. De avond start om 19.30 uur met een korte toelichting door gemeente, provincie en RWS. Vanaf 19.45 uur tot 21.00 uur wordt bij de informatiepanelen antwoord gegeven op vragen. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Kijk voor meer informatie over de geluidswerende maatregelen bij Bathmen op de pagina www.deventer.nl/geluidbathmen.

Vorig artikelBloemschikochtend bij het PW Jansen verpleeghuis
Volgend artikelSpreekuur PvdA ombudsteam in Enkhuis op 7 februari