DEVENTER – De gemeente Deventer weet niet hoe het kan dat de dekgrond van het gesaneerde terrein van een voormalige vuilstort zwaar vervuild is. Dat blijkt uit het antwoord op vragen van de raadsfractie van Groenlinks in de IJsselstad. 

Het terrein wordt op momenteel klaargemaakt voor de bouw van een groot recyclingcentrum van de gemeentelijke afvalverwerker Circulus-Berkel. Het terrein ligt echter al vele jaren braak. De vervuilde lokatie werd in 1993 geisoleerd door het aanbrengen van damwanden en afdekking rondom de vervuilde grond. In 2008 werd er een leeflaag van grond aangebracht.

De raadsvragen werden gesteld naar aanleiding van een eerder artikel in De Stentor. De krant had geconstateerd dat er tijdens de werkzaamheden op het terrein water van het terrein direct op het riool werd geloost. Uit onderzoek was al eerder gebleken dat ook de 10 jaar oude leeflaag op het terrein inmiddels zwaar vervuild is met het giftige hexochloorcyclohexaan (HCH). 

Maar volgens het gemeentebestuur is er geen sprake van illegale lozing van grondwater. ‘Wel is er regenwater c.q. oppervlaktewater geloosd dat in aanraking is geweest met verontreinigde grond.’ De aannemer had dat wel moeten melden, stelt de gemeente. Toch betekent de vervuiling volgens hen niet dat het gevolgen heeft voor het gebruik van het terrein. De nieuwbouw van bebouwing en verharding geldt immers ook als afdekking van de vervuilde grond. (Bron: binnenlandsbestuur.nl)

Vorig artikelWeerbericht woensdag door Erwin Hoogenboom
Volgend artikelBloemschikochtend bij het PW Jansen verpleeghuis