DEVENTER – In opdracht van Aedes is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de risico’s van de verwijdering van asbest, waaronder asbestdaken. Uit dat onderzoek blijkt dat de risico’s van asbestverwijdering enorm verschillen, afhankelijk van hoe het asbest is gebonden, of het binnen of buiten is toegepast, en hoe het verwijderd moet worden. In sommige gevallen zijn de risico’s hoog, maar in veel gevallen (waaronder de verwijdering van asbestcementdaken) zijn de risico’s verwaarloosbaar, waardoor de beschermingsmiddelen die nu gebruikt worden, in feite niet noodzakelijk zijn. Het onderzoek toont aan dat het huidige asbestbeleid, en de huidige asbestsaneringsmethoden in veel gevallen niet realistisch en daardoor veel te duur zijn.

Als reactie op het rapport ‘Inzichten voor proportioneel asbestbeleid’, dat onlangs werd gepubliceerd wil Gemeentebelang weten of dit gevolgen heeft voor asbestsaneringsactiviteiten binnen Deventer.

Gemeentebelang verwacht dat de uitkomsten van het onderzoek en van de bespreking in de 2e Kamer er toe zullen leiden dat veel eigenaren van asbestdaken de ontwikkelingen zullen afwachten, in de hoop dat de kosten voor de verwijdering ervan zullen dalen. Dit spoort niet met het zojuist ingezette beleid om een versnelling in de sanering van asbestdaken te bewerkstelligen, met als doel om vóór eind 2024 alle asbestdaken in Deventer gesaneerd te hebben.

Gemeentebelang wil daarom weten:

  1. Is het college op de hoogte van het hierboven genoemde onderzoek en de bespreking daarvan in de Tweede Kamer?
  2. Is het college met Gemeentebelang van mening dat de uitkomsten van het onderzoek en van de bespreking in de 2e Kamer in de nabije toekomst consequenties zullen hebben voor de sanering van asbestdaken, zowel wat de methode als wat de kosten betreft?

Zo ja, is dat voor het college aanleiding om het ingezette beleid te bezien?
Zo nee, waarom niet?

  • Is het college bereid om er bij de staatssecretaris op aan te dringen om zo spoedig mogelijk met een eventuele beleidswijziging te komen, zodat veel eigenaren hiervan nog kunnen profiteren vóór eind 2024?
Vorig artikelEerste competitienederlaag van 2019 voor Jong GA Eagles
Volgend artikelHelpt u mee met de Paddentrek