DEVENTER – Vlak nadat de Veteranen een stichting waren geworden, viel er bij de penningmeester een brief op de deurmat. Stichting Veteranen Deventer werd geacht binnen 7 dagen het bedrag van € 424.50 te betalen aan organisatie X.

Op de website stond al tijden een foto van Marco Kroon die geheel te goeder trouw met veel enthousiasme was geplaatst. De foto is gelijk weggehaald maar daar ging bedrijf X niet mee akkoord.. Ze wilden geld zien…

Want: ‘De foto heeft immers zonder toestemming van X op uw site gestaan, dit is een inbreuk op hun auteursrechten. Hier is een vergoeding voor verschuldigd.’ aldus organisatie X

Na veel heen en weer gemail was dit hun slotmail: ‘Desondanks omdat u de inbreuk niet betwist, zijn we genegen om een coulance toe te staan. Daarom ben ik uitzonderlijk bereid het bedrag voor de foto naar € 250,00 te brengen door in gebruiksduur te zakken naar een maand en uw oprichtingsdatum aan te houden als coulance.’

De stichting heeft dit bedrag dus overgemaakt op de rekening van organisatie X, eigenlijk was dit geld bedoeld voor de veteranen, om leuke dingen te organiseren tijdens hun veteranen cafés..

Ze hadden juist wat geld in kas door 2 vrijwilligersprijzen te winnen. Dit maakt het allemaal best wat zuur. Natuurlijk mag je niet zomaar foto’s van het internet plukken maar een eerste waarschuwing zou op zijn plaats zijn geweest. Zij wilden slechts een beeld geven aan de tekst..

Aan allen, wees gewaarschuwd wat je gebruikt aan foto’s van het internet. Zorg dat ze vrij van rechten zijn, de boetes zijn mannelijk te noemen.

Een kleine gift om onze kas weer te vullen is natuurlijk altijd welkom..😉
(Uiteraard krijg je als wederdienst een speldje omdat je dan automatisch buddy bent/wordt van SVD!) 
NL96 RABO 0337 4287 35 T.a.v Stichting Veteranen Deventer.

Vorig artikelCinebat draait The Post op 27 maart in Cultuurhuus Braakhekke
Volgend artikelLandelijke actie ‘Tegel eruit, plant erin’