DEVENTER – Arkelstein, school voor praktijkonderwijs (PrO) en onderdeel van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer, krijgt van het ministerie van OCW toestemming om deel te nemen aan de pilot PrO/VMBO-basisonderbouw onderwijs (leerjaar 1, 2, 3).

Dat biedt Arkelstein de mogelijkheid om leerlingen in maximaal 3 schooljaren voor te bereiden op doorstroom van praktijkonderwijs naar vmbo-basis op De Marke. Daarmee worden de mogelijkheden om onderwijs op maat te bieden voor elke leerling verder vergroot.

Arkelstein heeft op dit moment al een brugklas PrO/VMBO Basis. Dit schooljaar zijn al 15 leerlingen in deze PrO/basis brugklas gestart. In september stromen zij door naar leerjaar 2. Zij vervolgen dan hun leerroute op Arkelstein of zij stromen in op De Marke. Deze leerlingen voldeden volledig aan de
criteria van PrO.

Kinderen uit groep 8 die ‘in het grijze gebied’ zitten van een PrO of vmbo-basis schooladvies, krijgen vanaf schooljaar 1920 door deze 3-jarige aanpak meer kans om uiteindelijk met een vmbo-basis diploma hun middelbare schooltijd af te sluiten. Daarna kunnen zijn doorstromen naar MBO vervolgonderwijs. De criteria voor Praktijkonderwijs worden minder strak gehanteerd. Basisscholen kunnen door de pilot dan ook een groter aantal leerlingen aanmelden bij het Samenwerkingsverband VO Deventer. Omdat deze leerlingen voor de duur van de pilot ingeschreven staan bij het praktijkonderwijs, zijn er meer mogelijkheden voor individuele ondersteuning.

Jaarlijks wordt bekeken welk traject passend is voor de leerling. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om drie jaar op het praktijkonderwijs het programma te volgen die zorgt voor een goede aansluiting met het derde jaar basis op De Marke. Of de leerlingen stromen door in het programma van het praktijkonderwijs. Arkelstein heeft een goede samenwerking met het MBO, waardoor veel leerlingen succesvol niveau 1 van het MBO behalen.

Vorig artikelPalmpasen in Deventer
Volgend artikelGewonde bij frontale botsing