WILP – Op zondag 26 mei komt Lebuinus definitief terug naar Wilp bij zijn geliefde dorpskerk, die hij in 765 heeft gesticht. Op die dag verrijken we de geschiedenis van onze regio met een indrukwekkend beeld van deze strijdbare missionaris. De onthulling wordt om 12.00 uur verricht door dr. Jan Terlouw.

Het oudste dijkkerkje van Nederland staat in Wilp. Rond het midden van de 8ste eeuw kwam de Engelse adellijke monnik Lebuinus (in het Angelsaksisch Liafwin), met enkele medewerkers, naar Nederland. Hij werd door de abt Gregorius vanuit Utrecht naar de IJsselvallei gezonden. In Wilp (toen Huilpa = bron) had zijn missiewerk zo veel succes, dat men hem vroeg om daar een gebedshuis te stichten.

Daarop staken Lebuïnus en zijn helpers op een doorwaadbare plaats de IJssel over en bouwden een kerkje bij de nederzetting Deventer. De Saksen beschouwden hen echter als vertegenwoordigers van hun aartsvijand de Franken en dreven hen terug over de IJssel. Een hele geschiedenis volgt…

Met zijn korte, niet altijd succesvolle optreden heeft hij Wilp en Deventer ‘op de kaart gezet.’

Het doorzettingsvermogen en de wilskracht is voor de Deventer beeldhouwer Theo Schreurs 10 jaar geleden aanleiding geweest een beeld van Lebuinus te maken. Alhoewel zijn beeltenis niet bekend is, heeft Theo zich laten inspireren door zijn innerlijke kracht. Met als resultaat een bijzonder beeld. Het belang van deze historische figuur wordt op deze manier uitgedrukt in brons. De Deventer kunstenaar heeft al diverse bronzen beelden aan de regio toevertrouwd.

Op de 80ste verjaardag van Theo Schreurs wordt het beeld om 12.00 uur onthuld door dr. Jan Terlouw. Het Lebuinusbeeld krijgt een prachtige plek achter de Dorpskerk te Wilp, waar hij uitkijkt over de dijk naar de Lebuïnuskerk in Deventer.

Aansluitend is er in de Dorpskerk een concert. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de Dorpskerk via welkom@dorpskerkwilp.nl. De toegang is gratis.

Bekijk ook de Lebuïnuspad-app en wandel de Lebuïnusroute.

Vorig artikelRTV Oost bemachtigt TV-rechten Home of Eus II
Volgend artikelColumn door de ogen van Sonja: Mens erger je niet