zondag, 4 december 2022

Gaan de hoogspanningsleidingen in Deventer eindelijk de grond in?

DEVENTER – De provincie Overijssel is bezig met het verkennen van mogelijkheden om hoogspanningsleidingen ondergronds te brengen. Het gaat om de gemeenten Almelo, Enschede, Deventer en Raalte. De leidingen lopen door bewoond gebied en er zijn signalen dat het wonen vlakbij deze leidingen gezondheidsproblemen kunnen verzorgen.

Wetenschappers hebben hier nog geen uitsluitsel over maar de overheid wil uit voorzorg toch al meewerken aan het verplaatsen brengen van deze leidingen.

error: Content is protected !!