DEVENTER – Op dinsdag 21 januari vindt het eerste Veteranencafé van 2020 weer plaats. Inmiddels bestaat Stichting Veteranen Deventer één jaar! En dat willen ze vieren met alle veteranen en hun thuisfront. SVD heeft een hoog geplaatst persoon uitgenodigd om bij dit jubileum aanwezig te zijn.

Generaal b.d. Henk Morsink komt tijdens het Veteranencafé vertellen over zijn bewogen militaire carrière. Morsink begon zijn militaire loopbaan in 1976 als cadet op de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Na afronding van zijn opleiding vervulde hij commandofuncties op pelotons en eskadronsniveau evenals staffuncties binnen 101 Tankbataljon in Soesterberg. Deze periode werd gevolgd door de Hogere Militaire Vorming op de Hogere Krijgsschool in Den Haag.

Die opleiding rondde hij af in 1990 waarna hij als majoor de functie vervulde van Hoofd Operatiën bij 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Tijdens zijn plaatsing in Havelte volgde hij een studie Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Deze studie moest hij in 1993 afbreken vanwege een missie. Hij werd uitgezonden naar centraal Bosnië, waar hij (tijdelijk in dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als diplomaat) als monitor voor de European Community Monitoring Mission (ECMM) verantwoordelijk was voor conflictbemiddeling op plaatselijk en regionaal niveau. Na terugkeer verhuisde hij naar Duitsland om daar tot 1995 de Duitse Generale Staf Opleiding aan de Führungs Akademie der Bundeswehr te Hamburg te volgen. Na de Führungs Akademie was hij als luitenant-kolonel verantwoordelijk voor materieel, infrastructuur en automatisering bij de Afdeling Plannen van de Landmachtstaf in Den Haag. Deze functie droeg hij in 1998 over aan zijn opvolger om vervolgens commandant te worden van 42 Tankbataljon, Regiment Huzaren Prins van Oranje te Havelte. Deze functie vervulde hij tot 2000. Hier fungeerde hij eerst als hoofd Legervoorlichting bij de Directie Voorlichting op het ministerie van Defensie en vervolgens, in de rang van kolonel, als chef Kabinet van de bevelhebber der Landstrijdkrachten.

In 2003 keerde hij terug naar Duitsland als Assistant Chief of Staff (ACOF) G5 (Plans & Policy) bij het NATO HRF HQ 1 GE/NL Corps. In februari 2006 volgde weer een uitzending, nu als commandant van de Nederlandse Deployment Task Force. In deze functie was hij belast met de voorbereidingen van de Nederlandse missie in Uruzgan in Zuid-Afghanistan. Hij bouwde met zijn eenheid in 4 maanden Kamp Holland en legde de basis voor de Task Force Uruzgan.

Sinds 1 maart 2007 was Henk Morsink geplaatst als sous chef Integrale plannen bij de Defensiestaf en werd hij bevorderd tot brigadegeneraal. Hij was in deze functie verantwoordelijk voor de integrale planning van alle activiteiten en projecten van Defensie. Sinds september 2008 neemt hij bovendien deel aan de leergang Publiek Leiderschap van het ROI. Ook geeft hij regelmatig gastcolleges aan cursusklassen van het ROI en andere onderwijsinstellingen.

Morsink is op 1 januari 2009 luitenant-generaal André Blomjous opgevolgd als chef van het Militaire Huis, tevens adjudant-generaal van de Koning(in). Hij werd bevorderd tot generaal-majoor. Op 1 januari 2014 is hij als Chef van het Militaire Huis opgevolgd door generaal-majoor der Fuseliers Hans van der Louw en is met functioneel leeftijdsontslag gegaan. Per 1 januari 2014 is hij door de koning benoemd tot adjudant-generaal in buitengewone dienst.

Per 1 januari 2015 is generaal-majoor b.d. Morsink Kanselier der Nederlandse Orden, tevens voorzitter van het Kapittel van de Militaire Willems-Orde. Het bestuur van SVD hoopt op een fijne bijeenkomst en nodigt hierbij alle veteranen en hun thuisfront uit, om van 19.30 uur tot 22.00 uur samen het nieuwe jaar in te luiden in het Veteranencafé de Heeren aan de Brink te Deventer.

Vorig artikelToneelclub Loo & Omstreken in Cultuurhuus Braakhekke
Volgend artikelGemeente haalt sportinvesteringen naar voren