SCHALKHAAR – Het azc Schalkhaar communiceert de afspraken en maatregelen vanuit het RIVM en het regeringsbeleid op ‘niet mis te verstane wijze’ naar zijn bewoners. Dat hebben locatiemanager Ton Hermsen en Daan Gilbert (manager bijzondere opvang) vandaag gemeld aan de overlegcommissie, waarin diverse partijen uit Schalkhaar vertegenwoordigd zijn.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ontvangt vanuit de buurt van het azc Schalkhaar veel telefoontjes en mails over de gevoerde richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. ,,Vanzelfsprekend vertalen wij alle maatregelen die door de regering zijn genomen door naar onze locatie en gelden op ons terrein dezelfde maatregelen, zoals die in de rest van het land van kracht zijn”, laten de managers in een mailbericht weten.

,,Zo zijn er personele maatregelen genomen, hebben wij een Corona-coördinatie team samengesteld en worden bewoners middels posters en brieven in meerdere talen gewezen op de geldende maatregelen, waar wij ook op controleren en handhaven met een vergelijkbare strengheid als door de overheid aangegeven. We hebben onze eigen middelen daarvoor.”

Tevens heeft het azc Schalkhaar een aantal quarantainekamers ingericht, waarin bewoners bij besmetting of vermoeden daarvan separaat van de andere bewoners kunnen worden geplaatst, om verdere verspreiding te voorkomen. Vanzelfsprekend worden deze maatregelen in nauwe afstemming met het landelijk bestuur van het COA, de GGD en de GZA (gezondheidscentrum asielzoekers) genomen.

,,Buiten het centrum zijn we niet gerechtigd om te handhaven”, melden de azc managers in hun bericht. ,,Dat is een taak voor de handhavers openbare orde. We hebben ook daarover wel contact met gemeente en uitvoerende instanties. Laat onverlet dat we mensen wel aanspreken als ze bijvoorbeeld het centrum opkomen met meer dan twee personen en/of op te korte afstand van elkaar.”
(Bron: InSchalkhaar)

Vorig artikelGo Ahead Eagles zegt aflopende contracten formeel op
Volgend artikelRestaurant Brasserie Boas failliet