DEVENTER – Ministerie OCW en de MBO Raad (de overkoepelende sectorraad voor het mbo) hebben vrijdagavond 13 maart gesteld dat het Corona virus een andere manier van onderwijs geven vraagt, ook voor het mbo. Dit in navolging van het advies voor het hbo en wo. Onder de huidige omstandigheden is het namelijk moeilijk om de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Daarom worden er vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april geen lessen meer gegeven op de schoollocaties van Aventus. Het onderwijs gaat wel door in een andere vorm.

Geen lessen, wel onderwijs
Volgens het RIVM loopt de gezondheid in principe geen gevaar maar er is begrip voor onrust en onduidelijkheid. Dit vraagt om ander onderwijs dan normaal. Er is nu ruimte om als onderwijsinstelling zelf maatregelen te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft het college van bestuur besloten dat het onderwijs (in klassen en groepen) niet meer plaatsvindt in de gebouwen van Aventus. Dit besluit is voorlopig tot en met 3 april a.s. van kracht. De locaties blijven wel gewoon open. Aventus gaat het onderwijs daar waar mogelijk op een andere manier aanbieden. Bijvoorbeeld online, via skype of met extra huiswerkopdrachten. De studenten worden dinsdagmiddag over deze alternatieve vormen van onderwijs en hun studieprogramma rechtstreeks geïnformeerd.

Examens gaan door
De examenperiode staat voor de deur en Aventus neemt zijn verantwoordelijkheid voor een goede examinering. Dit betekent dat alle examens doorgaan en dat de studenten hierop in aangepaste vorm worden voorbereid. Tevens gaan binnenlandse stages gewoon door tenzij de stagebedrijven anders besluiten. Wat betreft de buitenlandse stages volgen wij de richtlijnen van het ministerie van Buitenlandse zaken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze FAQ op www.aventus.nl/coronavirus.

Vorig artikelDeventer zanger Rob Dekay is de Mol
Volgend artikelBomenkap voor komst nieuw skatepark