OKKENBROEK – Okkenbroek bouwt het schoolplein om tot buurtplein. Daardoor ontstaat er midden in het dorp een buurtplein waar dorpsbewoners van alle leeftijden kunnen spelen, sporten en elkaar ontmoeten.

Door het realiseren van het buurtplein wordt er invulling gegeven aan een gemis in het dorp: een buitenontmoetingsplek voor alle inwoners in het dorp. Er is grote behoefte aan een uitdagende en veilige speelgelegenheid voor de kinderen en de dorpsbewoners willen graag een mogelijkheid zien om elkaar buiten te ontmoeten. Het is van groot belang om het dorp levendig te houden.

Het buurtplein biedt uitdaging voor de verschillende doelgroepen uit het dorp. Een plein waar kinderen kunnen spelen, leren, ontdekken en bewegen. Ook een plein waarop ouderen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten tijdens de repetities van de toneelvereniging of een potje koersbal/jeu de boules

Vorig artikelWeekend weerbericht
Volgend artikelColumn Marcel Schoemaker: Dad