Nu mensen veel thuiswerken vanwege het coronavirus, gebeuren er een stuk minder ongelukken op de weg. Dat blijkt uit de cijfers van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeersadviesbureau VIA. In vergelijking met dezelfde periode in 2019 is het aantal verkeersongevallen in Nederland zelfs met 50 procent gedaald.

Aantal schademeldingen flink gedaald
Volgens een woordvoerder van Voogd & Voogd Verzekeringen is het aantal claims voor autoschade de afgelopen maanden gedaald met 25 procent. Datzelfde geldt voor andere verzekeringen zoals woon- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Opvallend is dat vooral het aantal claims voor ruitschade behoorlijk is gedaald, met maar liefst 50 procent. Al deze cijfers zorgen ervoor dat verzekeraars veel minder geld hoeven uit te keren voor ingediende schadeclaims Toch betekenen deze cijfers niet automatisch dat de premie van de verzekering lager wordt. Dat komt omdat verzekeringsmaatschappijen de hoogte van de premie bepalen aan de hand van risicoanalyses over een langere periode. We kunnen dus stellen dat de huidige coronacrisis nog te kort duurt om echt dalingen te zien in de premies.

Oudere bestuurders claimen de meeste schade
Ongeveer tweederde van de automobilisten heeft wel eens schade gehad aan zijn of haar auto. Daarvan heeft bijna iedereen (90 procent) de schade geclaimd bij de verzekeraar. Mensen tussen de 50 en 65 jaar claimen de meeste schade. Daar zijn vaak ook hoge bedragen mee gemoeid. Dat komt omdat mensen uit deze leeftijdscategorie vaak een allriskverzekering hebben. Dat komt omdat deze groep vaak een hoger inkomen heeft, waardoor zij dus een duurdere auto met bijbehorende verzekering kunnen betalen. Als zij schade rijden, krijgen zij dus vaak meer vergoed. Daarnaast hebben de meeste mensen uit deze groep al tientallen jaren hun rijbewijs wat betekent dat zij in de meeste gevallen veel schadevrije jaren hebben opgebouwd. Deze schadevrije jaren geven weer een hoge korting op de premie, waardoor een allriskverzekering betaalbaarder wordt.

Ruim helft van de Nederlanders twijfelt over verzekering
Veel automobilisten gebruiken de coronacrisis om hun verzekeringen eens onder de loep te nemen. En dat is ook nodig, want meer dan de helft van de Nederlanders (57 procent) weet niet zeker of zij wel een passende verzekering voor hun auto hebben. Ook weet één op de drie automobilisten niet bij welke garage hij of zij terecht kan in geval van schade. Door deze onwetendheid kan het zijn dat een schadeclaim niet vergoed wordt, bijvoorbeeld omdat de autobezitter zelf een garage uitkiest. Het is daarom verstandig om altijd met de verzekeraar te bellen voordat men de schade laat repareren. Als mensen met autoschade naar een andere garage gaan, dan betalen zij vaak een extra eigen risico. Als men een autoverzekering afsluit, dan kunnen zij zelf bepalen hoe hoog het eigen risico is. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.