DEVENTER – In 2021 wil Deventer zo’n 11 miljoen euro investeren in de openbare ruimte en infrastructuur. Hierbij gaat het om onderhoud maar ook om investeringen ter ondersteuning van de doelen uit het bestuursakkoord ‘Met lef en liefde voor Deventer’. Aandacht voor duurzame mobiliteit, met name de fiets, en voor klimaatverandering staan centraal.

Wethouder Frits Rorink: “We betrekken inwoners steeds meer bij de inrichting en het onderhoud van de leefomgeving. Ook lukt het om in samenwerking met anderen de gemeentelijke opgaven te koppelen aan andere opgaven, bijvoorbeeld in onze buurtgerichte aanpak. Deze aanpak is een typisch voorbeeld hoe we als Deventer samenwerken en resultaten boeken.”

Investeringsprogramma

De investeringen worden vastgelegd in het Meerjaren Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte en het Meerjarenprogramma Infrastructuur (MJOP-MIND). Ook dit jaar worden veel projecten uitgevoerd en staat er weer veel op stapel voor volgend jaar.

Fiets

We leggen de rode loper uit voor de fiets. Het gaat daarbij om de volgende projecten: De Havezathelaan, inclusief rotonde Laan van Borgele, de Braam, de Margijnenenk en de Overstichtlaan. In het buitengebied wordt asfalt vervangen door beton op de fietspaden langs de Boxbergerweg en de Spanjaardsdijk. Beton is niet gevoelig voor wortelopdruk. Daardoor worden deze fietspaden comfortabeler. En ten slotte wordt het fietspad langs de Singel aangepakt.

Klimaat

Door klimaatverandering moeten we meer rekening gaan houden met hitte, droogte maar ook wateroverlast. De openbare ruimte richten we zo in, dat die beter berekend is op een tekort of een teveel aan water en op lange, hete zomers. De aanpassingen verbeteren de leefomgeving en de leefbaarheid. We willen dat het ook in de toekomst prettig wonen en leven is in onze gemeente.

Hoe verder?

Het plan is al besproken met partijen zoals de Fietsersbond. Het MJOP-MIND wordt nu 6 weken ter visie gelegd. Na het verwerken van de inspraak wordt de MJOP-MIND definitief en aangeboden aan de gemeenteraad.

Vorig artikelSuccesvolle afsluiting voorjaarsseizoen cross-skaters en rolskiërs
Volgend artikelReal Human Bodies komen naar Schalkhaar