SCHALKHAAR – Er bestaan veel misverstanden over de ver­deling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet ge­regeld is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist Rob Bär van Erfrechtplan. Volgens hem kan een goed testa­ment veel familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het leven van een achterblijvende partner na een over­lijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wets­wijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Rob Bär.

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge­dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Rob Bär verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langst­levende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Rob Bär uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen.

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me­rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Rob Bär kent meerdere voorbeelden van mensen die hier­door in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig fami­lieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Rob Bär ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.”

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan wor­den opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een concept-testament in begrijpelijke taal.

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de nota­ris om het definitieve testament te laten bezegelen. We ver­lagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ”

Naast een testament kan ook een levenstestament familie­drama’s voorkomen, legt Rob Bär uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be­schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen.

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de part­ner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de lasten die anders voor rekening van nabestaanden en part­ners komen”, zegt Rob Bär tot slot. “Laat staan het onvoor­ziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

Lezing op locatie

Maandag 13 juli om 15:00 uur of om 19:30 uur geeft Rob Bär een lezing over de noodzaak van een testament en levenstes­tament. U kunt een van deze lezingen kosteloos bijwonen door u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 – 8000 100.

Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmel­den noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met de RIVM richtlijnen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstip­pen. U bepaalt zelf wanneer u de

Vorig artikelMuzikale zomer in Lebuinuskerk wordt verlengd
Volgend artikelVeertig jaar Kaashandel de Brink: van broodtrommel naar kaasplank