DEVENTER – Zo’n tachtig procent van de patiënten die Covid19 krijgen heeft milde tot matige klachten; een ziekenhuisopname is dan niet nodig. Toch blijkt inmiddels dat het herstel soms moeizaam verloopt. Patiënten blijven moe, hebben last van conditieverlies en dat heeft tot gevolg dat het lastig is om het ‘gewone’ leven weer op te pakken. Gerichte fysiotherapie kan daarbij helpen. De fysiotherapeuten van Fysio10-IJsselland hebben daarvoor een protocol geschreven.

 Fysio10-IJsselland is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in Olst, Raalte, Holten, Gorssel, Twello en Deventer. Theo Ruitenbeek, fysiotherapeut en praktijkhouder in Deventer is voorzitter. ‘Door met een aantal collega’s samen te werken, brengen we de kwaliteit van ons vak op een hoog niveau’, legt hij uit. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld meegedaan aan landelijke pilots over kwaliteitsverbetering. Wij leveren input, maar doen daarmee ook – in een vroeg stadium  -veel ervaring op. Het is fijn om met collega’s te kunnen sparren, we vullen elkaar aan, zonder elkaar in de weg te zitten.’

Belangrijke bijdrage aan herstel

Steeds duidelijker wordt dat een flink aantal Covid19-patiënten moeizaam herstelt van het virus. Vooral vermoeidheid en conditieverlies zijn belemmerende factoren op de weg terug naar volledige deelname aan de samenleving. Is de patiënt in het ziekenhuis geweest voor behandeling, dan wordt hij of zij meestal goed gevolgd door het ziekenhuis en krijgt de juiste hulp aangeboden. Maar is er  geen sprake van een ziekenhuisopname dan blijft de patiënt vaak onder de radar en denkt over de klachten: “Het zal er wel bij horen”.

‘Dat is jammer’, concludeert Ruitenbeek. ‘Want wij fysiotherapeuten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel. Wij hebben de deskundigheid en de kennis in huis. Daarom hebben we als Fysio10 de koppen bij elkaar gestoken en een protocol geschreven op basis van landelijke richtlijnen. Daarin hebben we opgenomen hoe we – zinvol en praktisch – met Covid19-patiënten willen omgaan.’

Maatwerk

Dat komt neer op maatwerk. Ruitenbeek: ‘De patiënt kan rechtstreeks contact opnemen met een fysiotherapeut, maar overleggen met de huisarts is vaak beter. Komt hij bij ons, dan gaan we eerst kijken hoe het ervoor staat. Soms is het voldoende om een paar adviezen te geven, over ademhaling, beweging en conditieopbouw. Is er meer nodig, dan bieden we inderdaad maatwerk per patiënt: de een moeten we afremmen, de ander juist stimuleren in het bewegen. Als wij een patiënt fysiek zien, kunnen we vaak ook beoordelen of er aanvullende hulp van andere zorgdisciplines nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een diëtist of een psycholoog.’

Eindpunt

Altijd is het een traject met een eindpunt: de fysiotherapeut traint, coacht en begeleidt. ‘En als de patiënt het zelf weer kan, nemen we afscheid’, aldus Ruitenbeek. ‘Het is een afgeronde behandeling, die bij de een wat langer duurt dan bij de ander.’

Hij vult aan: ‘Wij hebben met de collega’s van Fysio10-IJsselaland dit goed voorbereide plan bedacht, maar in principe heeft elke fysiotherapeut de kennis en kunde in huis om Covid19-patiënten te helpen. Dat is niet voorbehouden aan ons samenwerkingsverband!’

Voor een behandeling bij de fysiotherapeut is op dit moment een aanvullende verzekering nodig. Het is verstandig om tijdig de voorwaarden van de verzekering te bekijken. De Minister van VWS doet momenteel onderzoek naar mogelijkheden voor vergoeding via de basisverzekering.

Vorig artikelVrijwilligerscentrale Deventer wordt Deventer Doet
Volgend artikelDiefstal met geweld, politie doet getuigenoproep