DEVENTER – Er liggen op dit moment een aantal grote nieuwbouwprojecten op de tekentafel, die in 10 jaar tijd huisvesting biedt aan 10.000 extra inwoners voor Deventer. Alle projecten liggen in de binnenstad. De invulling daarvan is voor ons allemaal belangrijk.

Met deze nieuwbouwprojecten kunnen we nu een verschil maken op het gebied van het klimaat. Maar het is ook tijd voor de sociale component en we willen iedereen uitnodigen om mee te praten over de hoeveelheid sociale huurwoningen, de mogelijkheden voor starters en jongeren en hoe de 65-plussers onder ons over 10 jaar willen wonen. We zouden het zelfs kunnen hebben over andere vormen van samenleven, als we dat willen.

Deze projecten zijn voor iedereen in Deventer van belang. We kunnen op het gebied van ‘groen en sociaal’ verschillende van onze wensen vervullen, als we onze stem laten horen. En de gemeente staat in principe positief tegenover burgerparticipatie. De tijd is heel gunstig voor ons. Maar het is aan de andere kant ook: Nu of nooit! Zo’n groot bouwproject komt niet snel meer voorbij.

Laten we onze krachten bundelen! Bel met Fredo Leewis op 06-19454164. Mailen kan ook: groen.sociaal@gmail.com.

Vorig artikel43 nieuwe besmettingen in de gemeente Deventer
Volgend artikelRob van Haarlem van Tijd Lab genomineerd voor de prijs Archeologietalent 2020