zondag, 4 december 2022

Aanpassing APV om overlast tegen te gaan

FOTO: MBS

DEVENTER – Het college van burgemeester en wethouders wil de APV aanpassen om overlast op bepaalde plekken in Deventer beter aan te kunnen pakken. Met de aanpassing van de APV kunnen overlastveroorzakers sneller uit een aangewezen overlastgebied geweerd worden met een gebiedsverbod.

Het college van burgemeester en wethouders stelt deze aanpassing voor aan de gemeenteraad. De gemeente krijgt de afgelopen jaren veel klachten over overlast en gevoelens van onveiligheid. Deze klachten gaan vooral over de Beestenmarkt, het Boreelplein en de strandjes en landtong bij de IJssel. 

Overlast inperken
De problemen betreffen samenscholen, lawaai, vernielingen, vandalisme en vechtpartijen. Ook is er overlast door verwarde personen, overlast door gebruik van alcohol, drugs en lachgas en drugshandel. De gemeente wil hinder en overlast inperken en gevoelens van onveiligheid wegnemen. Deze APV-wijziging is een aanvulling op eerdere maatregelen. 

error: Content is protected !!