COLMSCHATE – De bewoners van de wijken Sworminck, Oxe en Essenerveld maken zich grote zorgen over het voornemen van de gemeente Deventer om 9 windmolens van 225 mtr. te gaan plaatsen langs de A1. Dit zonder goede afwegingen m.b.t. de invloed op de gezondheid en het welzijn in onze wijk. Wij worden al geconfronteerd met het geluid van de A1 en spoorlijn. De provincie spreekt haar voorkeur uit voor een mix van zon op het veld en windmolens (40% vs 60%).

De gemeente kiest alleen voor windmolens op een afstand van ca. 400 mtr. van de bebouwing. De gemeente geeft geen blijk zich te houden aan het voorzorgsbeginsel. Zij moet aantonen dat bij een ingreep of beleidsmaatregel er geen gezondheidsschade optreedt indien zij kan verwachten dat er ernstige of onomkeerbare schade kan plaatsvinden. Anders staat zij open voor claims van gedupeerden achteraf.

Ook worden fauna en flora op geen enkele wijze meegenomen in de keuze. De locatie langs de Schipbeek is een beschermd natuurgebied zoals de gemeente zelf aangeeft maar dat argument wordt genegeerd bij de definitieve keuze. Tevens is de Schipbeek een wandelgebied voor de bewoners van Colmschate en Bathmen, maar dat wordt ook niet in de besluitvorming meegenomen.

Een zienswijze op het voorgenomen besluit wordt voor 5 januari 2021 aan de Gemeente gestuurd. In deze corona tijd is communiceren heel moeilijk. Wij hebben een oproep gedaan aan de gemeente de besluitvorming op te schorten totdat betrokkenen elkaar weer kunnen treffen. En zo inhoud te geven aan de participatie doelstelling van de Gemeente

Als zeer bezorgde burgers richten wij ons tot alle gemeenteraadsleden om de besluitvorming tot aanwijzing van de locaties op te schorten en overleg met de burgers te voeren. Wij roepen de burgers van onze wijk op te reageren naar de Gemeente voor 5 januari. Een zienswijze kan via onze website www.deventerwint.nl worden gedownload.

Wij zullen een flyer actie in de buurt opzetten om de burgers te activeren ook hun zienswijze in te dienen dan wel onze zienswijze te ondersteunen. De werkgroep DeventerWint is voortgekomen uit een WhatsApp en facebook groep waaraan vele bewoners al deelnemen

Vorig artikelFilm Deventer Moordzaak valt in de prijzen op Seattle Film Festival
Volgend artikel48 nieuwe COVID-19 besmettingen in de gemeente Deventer