DEVENTER – Eén van de speerpunten van het college is de aanpak van verouderde bedrijventerreinen zodat ze weer optimaal economisch kunnen presteren. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om een miljoen te investeren in een eerste pakket maatregelen. Als bedrijfsleven en andere overheden ook over de brug komen, is het college bereid om nog verder te investeren.

Wethouder Frits Rorink: “Besturen is vooruitzien. Door nu te investeren in de aanpak van verouderde bedrijventerreinen zoals Bergweide en Kloosterlanden, plukken we daar in de toekomst de vruchten van door een gezond bedrijfsleven en werkgelegenheid. Ons voorstel is fors maar tegelijkertijd ook slechts het begin. Wij steken nu onze nek uit in de verwachting dat ook het bedrijfsleven en andere overheden meedoen.”

Uitvoeringsagenda

Het voorstel telt op tot 19 projecten op het gebied van leefbaarheid, ruimte voor ondernemen, duurzame mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. En gaat van kleine ingrepen, zoals het aanleggen van wandelroutes om werknemers te stimuleren om in de pauze naar buiten te gaan, tot grote opgaves zoals zonnepanelen op daken van het midden- en kleinbedrijf.

Samenwerking

Deventer werkt samen met het bedrijfsleven in het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Samen met het DEP is de visie Toekomstbestendige bedrijventerreinen 2030 en de Uitvoeringsagenda opgesteld en ook de uitvoering wordt gezamenlijk opgepakt. Daarnaast zien de Cleantechregio, de provincie Overijssel en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) dit als een belangrijke ontwikkeling.

Tweede fase

Er is nogmaals een miljoen beschikbaar voor de volgende fase van de revitalisering. Dit budget is beschikbaar als cofinanciering van herstructureringsprojecten in de vorm van bijvoorbeeld sloop, nieuwbouw, herverkaveling van privaat vastgoed. Het college kan naar verwachting dit jaar een besluit hierover nemen.

Vorig artikelAVROTROS zoekt mensen uit Voorstad voor TV programma (interview Deventer Radio)
Volgend artikelSTAAL, wonen tussen IJssel en binnenhaven