SCHALKHAAR – Op 7 april begint Gemeente Deventer met de reconstructie van de Oerdijk in Schalkhaar. Het project beslaat het tracé vanaf de Kolkmansweg tot aan de bebouwde komgrens bij de Douweler Leide. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot juli 2021.

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt. Belangrijke onderwerpen daarin zijn:

  • aansluiting op het bestaande westelijke traject van de Oerdijk;
  • wegversmalling en aansluiten op de 30 km zone;
  • laanboomverjonging: het kappen en het herplanten van de bomen;
  • verbeteren en verruimen van de groenvakken: minder verharding en meer ruimte voor de nieuwe bomen;
  • verbeteren van de parkeermogelijkheden;
  • verbeteren van de riolering/waterberging en het weghalen van ‘onnodige’ verharding;
  • aanpassen en verbeteren van de fietsoversteek ter hoogte van de bebouwde komgrens.

Vervanging waterleiding Vitens

Tegelijk met de reconstructie van de Oerdijk, vervangt Vitens een deel van de waterleidingen. Het gaat om de waterleiding ter hoogte van de huisnummers Oerdijk 71A t/m 79D. De direct betrokken bewoners worden door Vitens hierover in een brief geïnformeerd.

Omleiding

Voor doorgaand verkeer is tijdens de werkzaamheden een omleiding. Deze gaat via de N348 en de Nico Bolkesteinlaan. De kruising Horsterhoekweg/Groot Wielens met de Oerdijk blijft open voor bestemmingsverkeer. De omleidingen voor fietsers en auto’s wordt met borden aangegeven.

Meer weten?

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw Judith Meekes, projectleider bij Gemeente Deventer:

Vorig artikelGoed bezig bij tennisclub “TC De Schapekolk”
Volgend artikelCarillonbespeling Goede Vrijdag in het teken van Matthäus Passion