DEVENTER – Bomen zorgen voor een groene leefomgeving, voor biodiversiteit en voor koelte bij hitte. Tegelijkertijd moeten bomen niet omvallen of plagen verspreiden. Deventer heeft een geactualiseerd Bomenbeleidsplan waarmee de verschillende belangen worden afgewogen bij onderhoud en nieuwe aanplant. Wethouder Frits Rorink: “Bomen roepen vaak emoties op, zowel bij mensen die bomen willen behouden als bij mensen die willen dat wij bepaalde bomen kappen. Daarom is het goed dat we met elkaar afspreken hoe we met bomen omgaan. Ook verandert het klimaat en dat heeft gevolgen waar wij ons goed op willen voorbereiden.”

We kappen bomen liever niet. Soms is het toch nodig, als bijvoorbeeld de veiligheid in gevaar is of als de boom een weg beschadigt. Bij kap wordt een nieuwe boom geplant. Herplant is het uitgangspunt en dat blijft zo. Hierbij kiezen we bij voorkeur voor herplant met soorten die geen last hebben van bepaalde ziektes of plagen en inheems zijn, waardoor zij bijdragen aan biodiversiteit en gezondheid.

Laanboomverjonging

Als in een laan veel bomen er slecht aan toe zijn, wordt de hele laan vervangen zodat er een nieuwe, gezonde laan kan ontstaan. Het kappen van oude lanen leidt vaak tot discussie. We verhogen nu het percentage slechte bomen van 40% naar 50%, eer we overgaan tot laanboomverjonging. Zo kunnen we tegelijkertijd zorgen voor veiligheid en het intact houden van het laanbeeld.

Klimaatverandering

Doordat het warmer wordt, komen er nieuwe plaagsoorten zoals de eikenprocessierups en sterven meer bomen door droogte. Tegelijkertijd zorgen juist bomen voor koelte tijdens hete zomers. Deventer telt circa 220.000 bomen, waarvan er ongeveer 70.000 van de gemeente zijn. De zorg voor onze bomen zal de komende jaren extra aandacht vragen en Deventer gaat bomen bijplanten. Het college heeft het geactualiseerde bomenbeleidsplan vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vorig artikelDe Heihoeve op weg naar nieuwe bestemming
Volgend artikelRien Renema heeft weer genoeg hout voor zijn stiltedome