vrijdag, 24 mei 2024

Zandweerd goed op streek met verduurzaming

DEVENTER – Zandweerd is de eerste wijk in Deventer die overstapt van aardgas naar duurzame energie. Er zijn al verschillende stappen gezet, bijvoorbeeld voor het Slim Warmtenet dat gebruik maakt van warmte van de rioolwaterzuivering. Nu is ook het wijkuitvoeringsprogramma (WUP) klaar. Dit beschrijft de aanpak voor de komende drie jaar en is opgesteld met inwoners en partnerorganisaties.

Wethouder Carlo Verhaar: “Met Zandweerd zijn wij één van de voorlopers in Nederland. Daarom krijgen wij daar ook veel steun voor van het Rijk en de provincie. Samen met inwoners, partners zoals corporaties en waterschap, hebben we een zorgvuldige aanpak uitgewerkt. Wij willen in Deventer dat iedereen duurzaam en betaalbaar kan wonen.” 

Keuzevrijheid 

Met corporaties en bewoners is een aanpak ontwikkeld voor zowel huurwoningen als koopwoningen. Als minimaal 70% van de huurders akkoord is, zorgen de corporaties voor verduurzaming en aansluiting op het Slim Warmtenet. Particuliere woningeigenaren krijgen een persoonlijk aanbod met keuzevrijheid. 

In contact 

Samen met het Duurzaamheidsteam Zandweerd brengt de gemeente buurtgenoten met elkaar in contact en worden zij geholpen bij het maken van keuzes. Dit gaat in verschillende fases. Naar verwachting zijn de ongeveer 2400 woningen in Zandweerd in 2030 duurzaam. 

Eerste fase 

Als eerste kunnen de nieuwbouwhuizen in de Tuinen van Zandweerd en de nieuwe huurappartementen van Eigen Bouw in de Rubensstraat worden aangesloten op het Slim Warmtenet. Ruim de helft van de mensen die in de Tuinen van Zandweerd gaat wonen, heeft al aangegeven aan te willen sluiten. 

Slim Warmtenet Zandweerd 

Momenteel wordt een warmteleverancier gekozen die straks gaat zorgen voor de huisaansluiting op het warmtenet en de warmtelevering. Tijdens een bewonersavond op 11 maart kregen huurders en eigenaren met een video en presentaties uitleg over het warmtenet. Ook konden zij aangeven wat zij belangrijk vinden bij de keuze voor een leverancier. 

Samenwerking 

Het Slim Warmtenet Zandweerd is een gemeenschappelijk project van de gemeente, de verhuurders ieder1, Rentree en stichting Eigen Bouw, waterschap Drents Overijsselse Delta en Enpuls (onderdeel van netwerkbedrijf Enexis). De gemeente, provincie Overijssel en het Rijk maken de aanleg financieel haalbaar en betaalbaar. 

Vorig artikelOnline buurtbingo op de Worp voor het goede doel
Volgend artikelColumn Marcel Schoemaker: Positief
error: Content is beschermd!!!