DEVENTER – Vanavond startte Saxion Hogeschool in nauwe samenwerking met SDBM (Stichting Deventer Binnenstadsmanagement) de leergang Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap voor ondernemers in de binnenstad van Deventer. De unieke leergang is ontwikkeld om ondernemers en het ondernemerschap te versterken, zodat de binnenstad en haar ondernemers beter toegerust zijn om de grote uitdagingen waar ze voor staan het hoofd te bieden. Een gemêleerd gezelschap van 17 ondernemers gaat tijdens 15 praktijkgerichte bijeenkomsten weer terug de schoolbanken in om zich nader te informeren over nieuwe kennis en ontwikkelingen in retailland en om hun vaardigheden als ondernemer te versterken.

Belang vitale binnenstad groot

Het belang van een vitale binnenstad van Deventer met goed opgeleide, sterke ondernemers is groot in het kader van leefbaarheid, werkgelegenheid en onze regionale economie. Deventer telt ruim 600 publieksgerichte functies (winkels, horeca, diensten en cultuur) (bron: Binnenstadsvisie DNTP 2018) De binnenstad biedt werkgelegenheid aan zo’n 7.600 werknemers. De bestedingen van de bezoekers vloeien terug in de stad en omgeving.

Corona en andere uitdagingen

Naast corona zien ondernemers in de binnenstad zich geconfronteerd met veel nieuwe uitdagingen die vragen om nieuwe kennis en inzichten, zoals nieuwe technologieën, leegstandsontwikkeling, veranderende consumentenbehoeften en koopgedrag. De coronacrisis heeft de noodzaak van de leergang alleen maar versterkt, doordat het flexibiliteit, toekomstgerichtheid en ondernemerschap tot het uiterste op de proef stelt. Dat is precies wat de leergang verder wil ontwikkelen. Naast transformatie van winkels naar wonen en concentratie van het winkelaanbod is ook het ontwikkelen van creativiteit, professionaliteit en ondernemerschap een speerpunt voor SDBM, als onderdeel van een Human Capital retail agenda. Saxion ziet het hier als een maatschappelijke taak om daarin te faciliteren.

Goede lesmix

Tijdens de bijeenkomsten wordt de theoretische basis gecombineerd met praktijkgerichte en actuele cases. De bijeenkomsten bevatten concrete voorbeelden en kennis die direct toepasbaar is in de eigen praktijk. Naast de inhoudelijke thema’s is er ook een leerlijn Persoonlijk Leiderschap met aparte coaching bijeenkomsten.

Ontstaan uit nauwe samenwerking

De leergang is mogelijk gemaakt door financiering vanuit de Provincie Overijssel (Retail Platform Overijsel (RPO) en Rabobank Salland. De bijeenkomsten worden verzorgd door Saxion Hogeschool en diverse gastsprekers. ROC Aventus participeert ook met docenten in de lessen en er worden studenten aan ondernemers gekoppeld om ze bij de uitvoering van de in de leergang ontwikkelde plannen te ondersteunen.