DEVENTER – Ouders in een (v)echtscheiding waarbij het contact met het kind is verstoord, kunnen via de Begeleide Omgang Regeling (BOR) van Humanitas hulp krijgen. Beide ouders kunnen zo hun kind toch weer zien.

In Nederland krijgen zo’n 70.000 kinderen per jaar te maken met een scheiding. In ongeveer een kwart van de gevallen gaat het om complexe scheidingen of zogeheten vechtscheidingen en is professionele hulp nodig om een omgangsregeling te treffen. In nog een kwart van de gevallen willen de ouders wel een regeling treffen, maar komen ze daar zelf niet uit.

BOR Humanitas helpt gescheiden ouders, die zelf niet in staat zijn de omgang voor hun kinderen te regelen of waar de omgang is vastgelopen. Voorwaarde is dat beide ouders gemotiveerd zijn om tot een oplossing te komen en zich in willen zetten om uiteindelijk zelf een omgangsregeling te treffen en te onderhouden.

Bij vrijwilligersorganisatie BOR Humanitas staat het belang van het kind centraal. De BOR coördinator beroepskracht(HBO) begeleidt het hele proces en heeft de gesprekken met de ouders samen met de vrijwilliger. De vrijwilliger is ook aanwezig bij de omgangen en zorgt dat de kinderen zo relaxed mogelijk van de ene ouder naar de andere ouder kunnen gaan en een fijne omgang kunnen hebben. Bij BOR kijken we ernaar hoe de uitwonende ouder wél contact kan hebben met het kind. Anders dan reguliere hulpverlening hoeven de ouders elkaar in eerste instantie niet te zien.

Gelijkwaardigheid is een belangrijke kernwaarde. De omgang met een hulpverlener kent vaak een hiërarchie, waar de vrijwilligers van BOR naast de ouders staan. De relatie met de vrijwilligers gaat in de eerste plaats om de persoonlijke relatie, het contact van mens tot mens. Waarbij we niet de wijzende vinger zijn, maar de helpende hand.

Door de belangeloze inzet van de vrijwilliger ervaren ouders en kinderen dat de vrijwilliger er echt voor hén is. Hierdoor is het vaak makkelijker het vertrouwen te winnen van de ouders. Het is kosteloos, we kiezen geen partij, rapporteren niet en maken geen verslagen voor derden. Dit maakt BOR heel laagdrempelig.

De vrijwilligers zijn de oren en ogen van de coördinator, zodat de coördinator goed weet hoe het tijdens de omgangen is gegaan en de coördinator de ouders kan begeleiden naar weer een goed ouderschap. De coördinator is er voor de ouderproblematiek en de vrijwilliger is er voor de kinderen.

Neutraal terrein

Ontmoetingen tussen de uitwonende ouder en het kind vinden in het begin vaak plaats op neutraal terrein. We hebben een speelruimte ingericht met speelgoed voor de kinderen. Hier vinden meestal de eerste ontmoetingen plaats. Vervolgens proberen we ook naar andere plekken te gaan zoals de speeltuin. Uiteindelijk willen we erop uitkomen dat de vrijwilliger met het kind naar een uitwonende ouder gaat en op den duur de hulp vanuit Humanitas niet meer nodig is.

Het belang van eigen ervaring 

Veel vrijwilligers van BOR hebben meestal geen achtergrond in hulpverlening, behalve de training die ze van BOR krijgen. Ze hebben vaak in hun eigen omgeving ervaring met een echtscheidingen en hebben veel levenservaring. Dit geeft gelijkwaardigheid naar de ouders en de vrijwilligers kunnen daarbij praktische hulp bieden
Soms zie je dat een ouder zo lang niet bij zijn of haar kindje is geweest, dat ze sommige basisvaardigheden in het ouderschap hebben gemist. Daarom laat de vrijwilliger de uitwonende ouders zien hoe ze het best contact kunnen maken met het kind. Samen spelen is vaak genoeg om elkaar weer te leren kennen.

Het voordeel van vrijwilligers bij de omgang

Hoewel ouders in eerste instantie soms hun twijfels hebben bij vrijwilligers, komen ze daar later toch vaak op terug. Bij BOR krijgen we regelmatig van ouders te horen dat het fijn is om geen hulpverlener bij een omgang te hebben maar een vrijwilliger, die – bij wijze van spreken – ook een buurvrouw had kunnen zijn. Je merkt dat de situatie van de ouders vaak al erg conflictueus is, voordat ze bij BOR terecht komen. Dan vinden ouders het fijn om met een gelijkwaardig persoon te spreken.

De coördinator en de vrijwilliger van BOR zoeken altijd aansluiting bij de behoeften van de ouders. Bij Humanitas kiezen we geen partij, daardoor kunnen we veel bewegelijker zijn en sluiten we beter aan bij wat de ouders nodig hebben om de omgang goed te laten verlopen.

Zelfs de rechter kent hulp van BOR toe 

Een complexe scheiding kan heel ingrijpend zijn voor kinderen. Veel voorkomende problemen bij kinderen na een complexe scheiding zijn afnemende schoolprestaties en het ontstaan van gedragsproblemen. Het is daarom van belang dat de omgangsregeling met de ouders zo snel mogelijk wordt geregeld.

In de helft van de complexe scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn en die bij BOR terechtkomen, is dat na uitspraak van de rechter. Maar als je bij de rechter staat, sta je meestal al lijnrecht tegenover elkaar. Vaak is dan al veel schade aangericht. Daarom is het beter als vechtscheidingen in de toekomst eerder bij BOR terechtkomen. Hulpverleners, advocaten, andere betrokkenen en uiteraard ouders zelf kunnen zich ook bij BOR Humanitas aanmelden voor hulp bij herstel van de omgangsbegeleiding

Hulpverlening voor omgangsregelingen bij vechtscheidingen zou boven alles gemoedelijk moeten gaan, met de focus op het kind. Omgang met een kind kan zo mooi zijn. Als een kind blij thuiskomt van de uitwonende ouder, is dat het mooiste wat er is. En een blij kind, daar doe je het voor.”

Wil je vrijwilliger worden of ouders aanmelden voor begeleiding neem dan contact op met

Coördinator BOR Humanitas Deventer en Twente
Sandra Eijsink 06-12779585
s.eijsink@humanitas.nl

Vorig artikelVerkeers- en coronamaatregelen binnenstad aangepast
Volgend artikelMakkelijker op pad dankzij ANWB AutoMaatje Deventer