DEVENTER – Met een groep van 15 enthousiaste ondernemers is Saxion dinsdag 18 mei gestart met de leergang Toekomstbestendig Retailmanagement.

De leergang bestaat uit 15 bijeenkomsten waarin diverse thema’s aan bod komen. De bijeenkomsten zijn praktijkgericht en de lesstof veelal direct toepasbaar. Als afsluiting van de leergang houden we als individuele deelnemers een pitch waarin al het geleerde gepresenteerd wordt.

De eerste bijeenkomst stond in het teken van DISC. DISC is een persoonlijkheidsanalyse die duidelijk maakt op welke manier je communiceert. Marjana, de docente van Saxion, staat vol vuur en energie te doceren. Rood, blauw, groen en geel zijn de DISC kleuren waar het vandaag om draait. Wij vullen een vragenlijst in. Heb je 160 punten dan ben je “geslaagd”. We verbinden de punten in een diagram met elkaar en op magische wijze verschijnt het resultaat. Ben je een “rood-”, “blauw-” meer “groen-“ of “geel-“ type. Leerzaam en interessant en meteen een goede manier om elkaar als deelnemers iets beter te leren kennen. Op basis van de resultaten formeerden we intervisiegroepjes waarmee we in het vervolgtraject verschillende opdrachten uit gaan werken.

In de tweede bijeenkomst kwamen twee thema’s aan bod: het bepalen van de identiteit van je bedrijf en welke rol je daarin speelt. In het tweede deel van de avond staat het samenwerken op gemeentelijk niveau centraal. Met als centrale vraag; wat is het belang van samenwerken in de centrumgebieden.

Als je naar ‘identiteit’ kijkt staat de vraag; waarom iemand kiest om naar jouw bedrijf te komen en hoe een klant naar je bedrijf kijkt, centraal. Klopt je presentatie en past deze bij wie jij bent als ondernemer. Kortom; klopt de identiteit van je bedrijf met het beeld dat de klant van je bedrijf heeft. We krijgen wat instrumenten aangereikt om onze identiteit in kaart te brengen en worden aangemoedigd onze klanten hierop te bevragen. Daarmee gaan we vol goede moed aan de slag en verwerken dit in ons ‘vernieuwde’ bedrijfsplan…nog een half jaar te gaan.