DEVENTER – Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Hoe eerder kinderen gezond leren leven, hoe beter. Daarom wordt Deventer een JOGG-gemeente. Met de JOGG-aanpak richt Deventer zich samen met lokale organisaties op het gezonder maken van de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren.

Wethouder Rob de Geest: “We willen in Deventer kinderen met overgewicht, inclusief het gezin, ondersteunen in het toewerken naar een gezonder gewicht. Dat geldt ook wanneer er ook andere problemen spelen, zoals pesten, armoede of onrust in de thuissituatie. De JOGG-aanpak is een mooie aanvulling op de inzet die we al plegen voor een gezondere levensstijl.”

Gezonder maken van de omgeving

Een lokaal team gaat aan de slag met het uitvoeren van de JOGG-aanpak. Samen met het onderwijs, de kinderopvang, de sport, welzijn en het bedrijfsleven werkt JOGG in gemeenten aan het gezonder maken van de omgeving. In elke gemeente biedt JOGG een op maat gesneden plan dat is toegespitst op de situatie in die gemeente.

Dit jaar wordt een proefproject gestart met twintig gezinnen uit de wijken Voorstad en Keizerslanden. Samen met het kind en gezin wordt gekeken naar onderliggende factoren die een rol spelen bij het overgewicht. Verschillende professionals werken samen aan het gezonder maken van de omgeving.

JOGG-aanpak leidt tot lager BMI

De JOGG-aanpak heeft succes. In meer dan 30 gemeenten is een daling te zien van het BMI bij jongeren. En in buurten waar al vier jaar met de JOGG-aanpak wordt gewerkt, ligt het gemeten percentage kinderen en jongeren met overgewicht 9 procent lager dan in andere buurten zonder die aanpak.

Vorig artikelColumn Marcel Schoemaker: Vuvuzela
Volgend artikelExtinction Rebellion voert actie tegen landbouwinvesteringen van de Rabobank