DEVENTER – Op vrijdag 18 juni demonstreert Extinction Rebellion voor het Rabobank filiaal aan de Keizerstraat in Deventer. Zij laten daar zien hoe de Rabobank bijdraagt aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis en haar aandeel ‘greenwashed’. De boodschap: de Rabobank is gifgroen!

Ruurdtje van den Berg van XR Deventer e.o.: “Wij voeren actie tegen de Rabobank omdat we willen laten zien dat de bank verantwoordelijkheid draagt voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Zij financieren intensieve landbouw, pesticiden en kunstmest, wat bijdraagt aan al deze crises. Wij eisen van de Rabobank dat zij gaan investeren in duurzame landbouw, in een voedselsysteem dat de toekomst heeft.”

De actie van XR Deventer e.o. is onderdeel van een landelijke campagne van XR Landbouw, de landbouwtak van de klimaatbeweging Extinction Rebellion. XR Landbouw heeft twee eisen aan Rabobank. Dat de bank verantwoordelijkheid neemt voor het aandeel van de industriële landbouw in de klimaat- en ecologische crisis. En dat zij haar middelen inzet om een eerlijke en rechtvaardige transitie naar een gezond landbouwsysteem te financieren.

Mede door ontbossing en het gebruik van onder andere pesticiden en kunstmest is Nederland al 85% van haar biodiversiteit kwijt. Dit is een wereldrecord. Onder andere daardoor wordt Nederland steeds droger en gaat de kwaliteit van de bodem snel achteruit, met grote risico’s voor onze voedselvoorziening als gevolg.

Greenwashing

Om haar imago hoog te houden zegt de Rabobank te willen verduurzamen, terwijl ze tegen een krimp van de veestapel lobbyt en bovendien 1449 miljoen euro per jaar investeert in pesticiden en kunstmest. In de documentaire ‘Het excuus van de Boerenleenbank.’ liet Zembla zien dat de Rabobank boeren die willen overschakelen naar biologische landbouw actief tegenwerkt. Zo staat de bank de transitie naar duurzame, eerlijke en gezonde landbouw in de weg.

Met de campagne richt XR Landbouw zich bewust op één van de grootste spelers in een vernietigend landbouwsysteem. Woordvoerder en biologisch boerin Roos Saat: “De Rabobank financiert het overgrote deel van de Nederlandse landbouw. Door actie te voeren tegen deze bank spreken we het hele giftige landbouwsysteem aan. Ook laten we met deze actie leden van de Rabobank weten waar hun spaargeld in geïnvesteerd wordt.”

Over XR Landbouw

Extinction Rebellion Landbouw breekt het ijs in de Nederlandse landbouw en zet zich in voor een landbouwsysteem dat geen broeikasgassen meer uitstoot maar opneemt en de biodiversiteit niet afbreekt maar versterkt. De actiegroep bestaat uit boeren, ondernemers en werknemers in de voedselketen, studenten en mensen met affiniteit voor de landbouw. Om verandering in het voedselsysteem teweeg te brengen voeren ze actie: altijd geweldloos en creatief, vaak burgerlijk ongehoorzaam.

Vorig artikel‘Home Edition’ verlengd tot 31 juli 2021 in Deventer
Volgend artikelColumn Marcel Schoemaker: Kussengevecht