DEVENTER – Als u door het coronavirus minder inkomsten hebt en daardoor moeite heeft met het betalen van uw woonkosten (huur, hypotheek, energie) komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). De voorwaarden voor de TONK zijn flink versoepeld.

De nieuwe voorwaarden

De regeling TONK is verlengd naar 1 oktober en de gemeente heeft besloten om de regeling te verruimen. De verruiming betreft:

  • De inkomensterugval hoeft niet meer ten minste 30%, maar ten minste 20% te zijn.
  • De hoogte van uw vermogen is niet meer van belang.
  • De vergoeding is verhoogd naar maximaal € 1000 per maand.
  • De hoogte van uw huidige inkomen is in mindere mate van belang.

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie:

  • de hoogte van uw (woon)kosten
  • de hoogte van uw inkomen
  • welk deel van de kosten u nog zelf kunt betalen

Een aanvraag voor TONK indienen, doet u via www.deventer.nl/tonkaanvragen.

Krijgt u een TONK-uitkering en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. Of als u verhuist of gaat samenwonen.