DEVENTER – Wie in de regio Stedendriehoek, en dus ook Deventer, op zoek is naar een sociale huurwoning moet geduld hebben. Het aantal woningzoekenden dat reageert is in 2021 gegroeid naar 17.000. Het aantal woningen dat jaarlijks vrijkomt voor verhuur blijft echter bijna hetzelfde. Daarmee neemt de kans dat een woningzoekende een woning vindt af en loopt de wachttijd voor een sociale huurwoning op. De woningcorporaties in de regio zetten zich daarom in om de komende jaar te zorgen voor 4.000 extra huurwoningen. Ook onderzoeken de corporaties hoe ze doorstroming opgang kunnen helpen.

Woningcorporaties in de regio Stedendriehoek bieden sociale huurwoningen die vrijkomen aan via www.woonkeus-stedendriehoek.nl. Op deze manier verloopt de verdeling eerlijk en transparant. Jaarlijks maakt Woonkeus Stedendriehoek de balans op. Hoeveel woningen kwamen er beschikbaar? En hoe ontwikkelt de positie van de woningzoekenden zich?

Langer zoeken naar een huurwoning

De afgelopen jaren zien we dat het aantal woningzoekenden groeit. In 2020 waren er meer dan 15.000 actief woningzoekenden. In 2021 waren het er 2.000 meer. In 4 jaar tijd gaat het om een toename van 33%. Jaap Huibers, voorzitter van Woonkeus Stedendriehoek, ziet een snel groeiende groep eenpersoonshuishoudens. “Deze groep richt zich vooral op het huursegment. Ook het aantal reacties op een geadverteerde woning neemt toe, in vier jaar tijd is dit zelfs bijna verdubbeld. Reageerden in 2018 gemiddeld nog 70 woningzoekenden op een woning, in 2021 waren dit er 136. En daarmee neemt de kans dat je een woning toegewezen krijgt af en duurt het gemiddeld genomen langer voordat je als woningzoekende een passende woning vindt.”

Minder verhuizingen
Zowel in 2020 als in 2021 werd er minder verhuisd dan de jaren ervoor. Daardoor komen er minder woningen beschikbaar die verhuurd kunnen worden. Dit komt voornamelijk doordat de doorstroming naar de koopmarkt lastiger is geworden. Daarnaast speelt Covid-19 mee bij de verhuisplannen van mensen. En dat helpt natuurlijk niet.

Nieuwbouw en doorstroming

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wachtduur niet verder oploopt? Belangrijk is dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen. Corporaties in de Stedendriehoek werken daarom hard om het aantal sociale huurwoningen de komende jaren flink te laten groeien. Met maar liefst ongeveer 4.000 woningen. Daarnaast onderzoeken zij andere mogelijkheden om meer doorstroming te realiseren. Er moet dus veel gebeuren. Woningcorporaties en gemeenten in de regio spannen zich samen in om goede en passende huisvesting beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk woningzoekenden.