DEVENTER – Deze week heeft het projectbureau Erfgoed Deal bekend gemaakt dat de gemeente 220.000 euro krijgt om de nu nog verborgen sluis in het Sluiskwartier zichtbaar te maken, te restaureren en in te passen in de nieuwe inrichting van het gebied. Er is niet alleen geld voor de restauratie maar de Erfgoed Deal wil ook bijdragen aan het vertellen van het bijzondere verhaal van de vesting en de rol die het voormalige vestinggebied kan vervullen als verbindende schakel tussen binnenstad en de projecten in de centrumschil.

Het Sluiskwartier is een 19de -eeuws industriegebied dat door de verschuiving van industrie naar elders in verval is geraakt. In een erfgoed inclusieve aanpak wordt het gebied getransformeerd tot een plek om te wonen, werken en recreëren. Naamgevend voor het Sluiskwartier was de Pothoofdsluis, kort na 1850 gebouwd. De sluis verbond de IJssel via de Vestinggracht en het Overijssels Kanaal met het achterland. Kort na de oorlog verdween de sluis uit het straatbeeld. De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Stichting Oud Deventer en Bond Heemschut hebben bij vaststelling van het ontwikkelplan Sluiskwartier aan de gemeenteraad gevraagd de sluis in het Sluiskwartier weer zichtbaar te maken. De middelen maken het mogelijk de sluis binnen het project weer de beeldbepalende rol te geven die deze ooit had.