DEVENTER – De PvdA-fractie in Deventer heeft haar bezorgdheid uitgesproken naar aanleiding van berichten over gewelddadige activiteiten door een groep jongeren in de Deventer binnenstad. Uit berichtgeving komt naar voren dat een groep jongens uit Deventer de laatste tijd regelmatig bewust op zoek is naar ruzie in de binnenstad. Daarbij wordt de confrontatie met willekeurige voorbijgangers gezocht waarbij dit ook tot vechtpartijen en verwondingen heeft geleid. Er zijn meerdere aangiftes gedaan bij de politie. De PvdA vraagt de burgemeester om hier stevig tegen op te treden.

PvdA-raadslid Tanja Eekhuis: “Voor de betrokken slachtoffers is het vreselijk wat ze overkomen is. Dit mogen we echt onder geen voorwaarde tolereren in Deventer”.

De PvdA-fractie heeft vragen aan het college van B&W gesteld over deze gebeurtenissen en de wijze waarop hierop gereageerd wordt. Daarbij vraagt de fractie aandacht voor de nazorg aan slachtoffers en nadrukkelijk ook om een resolute aanpak, passend bij dit soort agressie en gewelddadig handelen.

Tanja Eekhuis: “Natuurlijk hou je rekening met evt. jeugdigheid en met de achtergrond van daders. Maar hier gaat het over geweld en niet over overlast en geweld moet altijd bestraft worden.

Het is belangrijk dat ze weten en voelen dat dit gedrag onacceptabel is en niet zonder gevolgen kan blijven. En dan kan je daarna, waar dat mogelijk is, gericht en duurzaam inzetten om de daders (terug) op het goede pad te krijgen”.

Gezien de heftigheid van de daden is dit echt de vereiste volgorde. Naast een stevige aanpak richting deze groep vraagt de PvdA ook naar informatie over een eventuele toename in dergelijke incidenten en of er voldoende capaciteit is bij de politie om hier effectief op te handelen. De fractie hoopt dat het college de vragen zo snel mogelijk beantwoord.