DIEPENVEEN – Het fietspad langs de Boxbergerweg wordt aangepast naar betonverharding. Het gaat om het deel vanaf de Zandwetering (komgrens Deventer) tot de Randerstraat in Diepenveen. KWS voert het werk uit. Vitens vervangt de drinkwaterleiding.

Het fietspad is aan onderhoud toe. Op veel plaatsen zorgt wortelopdruk van de bomen voor ongemak. De kans op ongelukken voor fietsers is groot. Ook is de staat van het asfalt en de tegels slecht.

De gemeente heeft goede ervaring met de aanleg van betonfietspaden. Daarom passen we het asfalt en de tegels aan naar betonverharding. Dit verbetert het fietscomfort. Waar mogelijk wil de gemeente het fietspad ook verbreden. Het verbreden naar een breedte van ongeveer 2,5 meter, is mogelijk vanaf de Zandwetering tot Melchior van Brielstraat. In het deel tot de Randerstraat blijft de huidige breedte van 2 meter. Hier is beperkt ruimte en staan bomen.

De Boxbergerweg wordt afgesloten
De afsluiting voor auto’s, vrachtwagens en motoren gebeurt in gedeeltes. Het asfalt van het fietspad wordt dan weggehaald. De aannemer gebruikt de rijbaan als werkruimte. De bewoners, fietsers en voetgangers kunnen langs de aannemer op de rijbaan.

Fietsers, voetgangers en aanwonenden kunnen altijd over de straat hun huis bereiken.

Wanneer is welk deel afgesloten?
Fase 1
: van 22 augustus t/m 19 september 2022. Afgesloten vanaf de Laan van Borgele t/m de Randerstraat. Werkzaamheden aan het stuk Laan van Borgele t/m de rotonde met Wechelerweg.

Fase 2: van 19 september t/m 25 november 2022. Afgesloten vanaf de rotonde Wechelerweg t/m de Randerstraat. Werkzaamheden aan het deel vanaf de rotonde t/m Melchior van Brielstraat.

Fase 3: van 19 september t/m 25 november 2022. Open vanaf de Laan van Borgele t/m de rotonde Wechelerweg. Afgesloten vanaf rotonde Wechelerweg t/m de Randerstraat. Werkzaamheden aan het deel vanaf Melchior van Brielstraat t/m Randerstraat.

Vanaf maandag 28 november 2022 is de gehele Boxbergerweg weer open voor al het verkeer.

Omleiding
De omleiding voor auto’s, vrachtwagens en motoren wordt met borden aangegeven.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Monique van Bekkum via telefoonnummer 14 0570 of per e-mail me.van.bekkum@deventer.nl. Meer informatie kunt u vinden op de website www.deventer.nl/boxbergerweg.