DEVENTER – Burgemeester en wethouders willen investeren in een stabiele toekomst voor de Ulebelt. De Ulebelt vervult een belangrijke functie voor Deventer op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie.

Daarnaast draagt de Ulebelt bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van Deventer. Het college volgt het advies uit een onderzoek naar toekomstkansen voor de Ulebelt: breng de financiën structureel op orde, zorg voor een goede aansturing en breidt de horeca en zorgtaken uit. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad.

Aantrekkelijk voor heel Deventer

Het college wil dat de Ulebelt ontwikkelt tot een stadsboerderij met evenementen en horeca, een optimale buurtvoorziening voor jong tot oud. De Ulebelt doet dit al op het gebied van educatie via scholen en voor verduurzamen via buurtparticipatie, maar wil op het 7 hectare grote terrein in de Vijfhoek aantrekkelijk zijn voor een bredere groep. Wethouder Thomas Walder: “Het is een buurtvoorziening maar de Ulebelt moet aantrekkelijk zijn voor alle Deventenaren. Met evenementen en activiteiten creëer je betrokkenheid van de hele samenleving en draag je de duurzaamheidsboodschap breder uit.”

Meer inzet zorgcliënten

Voor de Ulebelt is een grote groep mensen actief met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zorgcliënten zetten zich in voor terreinbeheer en dierverzorging en ook voor de jongste en oudste bezoekers is de Ulebelt toegankelijk terrein. Het is een voorbeeld van een inclusieve organisatie. Door deze functie te versterken, kan de Ulebelt ruimte bieden aan kwetsbare jongeren en zo de toegevoegde waarde en verdienmogelijkheden van de Ulebelt vergroten.

Interimmanager en financieel op orde

Om de overstap te maken van een natuur- en duurzaamheids-educatiecentrum naar een stadsboerderij met Deventer-brede scope is er behoefte aan een interimmanager. Die gaat werken aan het verder op orde brengen van de basis en zorgt dat de Ulebelt gaat floreren. Het college stelt voor een interimmanager voor de periode van 1 jaar aan te stellen die onder andere een sluitende begroting voor 2024 opstelt. Na de interim-periode moet er duidelijkheid zijn over de positie van de directeur.

Vorig artikelLiefde voor lezen! Deventer Boekenweek gaat van start
Volgend artikelIdeeënmarkt 2023 op woensdag 12 april