DEVENTER – Ieder jaar neemt het gebruik van openhaarden en houtkachels toe. Aan houtstook zijn echter risico’s verbonden voor de gezondheid. Voor vuur stoken in de open lucht heeft u een ontheffing van het stookverbod nodig.

Heeft u een brief ontvangen met de vraag een enquête in te vullen over houtstook? Dat kan via de link op www.deventer.nl. U kunt ook de QR-code op de brief gebruiken, dan krijgt u dezelfde enquête te zien.

Houd rekening met uw buren

Bij het stoken van hout en brandende paasvuren komen luchtverontreinigende stoffen zoals fijnstof vrij. De uitstoot van fijnstof door houtstook is in Nederland bijna half zo groot als die van wegverkeer en kan sterk verschillen tussen verschillende typen kachels, het gebruikte hout en tussen gebruikers. De GGD waarschuwt voor de schadelijke gezondheidseffecten. Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen van de bevolking. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen als zij met houtrook in aanraking komen. Het stoken van de houtkachel zorgt daarom vaak voor overlast voor anderen.

Stook geen hout, of stook bewust

Helemaal geen hout stoken is het beste voor een gezonde leefomgeving. Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor u gezellig is, kan bij een ander leiden tot ergernis en gezondheidsklachten.

Tips om overlast door houtrook van open haarden, houtkachels en andere (hout-)stook te voorkomen:

  • stook alleen droog hout, dat geeft de minste fijnstof en rook;
  • stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd;
  • laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen, zodat de rook goed naar buiten kan (minder kans op een schoorsteenbrand);
  • zorg voor goede luchttoevoer. laat het hout dus niet smoren en laat het vuur vanzelf uitbranden. Er komen dan minder schadelijke stoffen vrij;
  • zorg voor voldoende ventilatie door de ventilatieroosters of een raampje open te zetten;
  • controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zet dan een raampje open voor meer zuurstof;
  • gebruik haardhout met het FSC- of PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat het uit verantwoord beheerd bos komt.

Stookalert

Door middel van een stookalert roept het RIVM mensen op om geen hout te stoken bij ongunstige weersomstandigheden en bij slechte luchtkwaliteit. U kunt zich aanmelden voor het stookalert. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, ontvangt u van het RIVM een stookalert via e-mail.

Schone lucht Akkoord