DEVENTER – Naar aanleiding van wensen en ideeën van buurtbewoners zijn plannen voor de nieuwbouw aan de Van Hetenstraat aangescherpt. Op de plek staat een voormalig scholencomplex, dat plaats maakt voor 100 woningen, meer groen en diverse voorzieningen.

“Naast de woningen, creëren we ruimte voor huisartsen”, vertelt wethouder Rob de Geest (Wonen). “De Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) is dringend op zoek naar nieuwe praktijkruimte voor huisartsen. Met deze aanscherping voorzien we in de zorgbehoefte in de wijk (waar veel ouderen wonen) en de wens van de HCDO.”

Er is ruimte ingetekend voor 2 grote of 3 kleine huisartsenpraktijken, die kunnen zorgen voor in totaal zo’n 4.000 patiënten.

Klinkers voor groen

Een andere in het oog springende verandering is dat er meer aandacht komt voor een nieuwe, groene omgeving. Dat was ook een aandachtspunt dat buurtbewoners inbrachten tijdens een bewonersavond in oktober vorig jaar. De nieuwbouwwoningen worden ingebed in een parkachtige omgeving. Bestaande bomen worden zo veel mogelijk behouden en vormen straks belangrijke markeringspunten in het woonpark. Het gaat voornamelijk om de bomen langs de Meiboomstraat, waarvan een deel van de rijbaan komt te vervallen. De straat wordt dan een doodlopende straat met aan het eind een verkeerskering.

Meer sociale huurwoningen

In de nieuwe berekeningen en plannen is er nu ruimte voor 8 extra sociale huurwoningen en 6 minder middeldure koopwoningen. Deze aanpassing heeft te maken met de ruimte die nodig is voor de voorzieningen van de huisartsenpraktijken.

Tijdelijke gebruikers huidige panden

Het college heeft de afgelopen maanden samen met de tijdelijke gebruikers de zoektocht naar vervangende huisvesting voortgezet. Circulus Berkel is inmiddels verhuisd uit het pand aan de Dorrestraat 1. Voor de kleding- en speelgoedbank is de zoektocht naar een vervangende locatie nog niet afgerond. In het gebouwencomplex aan de Van Hetenstraat, waar ruimtes worden gebruikt door kunstenaars, zijn de meeste huurders nog werkzaam. Het vinden van vervangende huisvesting voor hun ateliers blijkt voor de huurders moeilijk te zijn, ondanks de ondersteuning die zij daarbij van de gemeente krijgen. Alle bruikleenovereenkomsten eindigen op 30 september 2023.

Vervolg

Later in april wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd voor buurtbewoners. Daar worden de aangescherpte plannen besproken, waarna het stedenbouwkundig plan verder wordt uitgewerkt tot een definitief plan. De gemeenteraad neemt er uiteindelijk een besluit over.

Vorig artikelFeest bij woon- en dagbestedingscentrum Zozijn Auping Deventer
Volgend artikelDe houten skylines van City Shapes